Op deze website...

De grootste scheppingswetenschappers van 1000 tot 2000 na Christus

Je staat aan het begin van een ontdekkingsreis die een heel millennium beslaat; een reis door de geschiedenis van de moderne wetenschap van 1000 tot 2000 na Christus. Je zult verhalen lezen over de beste wetenschappers ter wereld, wat zij geloofden en wat hen heeft aangezet tot hun baanbrekende ontdekkingen; de ontdekkingen die onze samenleving naar zo'n hoog niveau hebben getild op het gebied van comfort, gemak, gezondheid en welvaart.

Evolutie: mogelijk of onmogelijk?

Dit korte boek presenteert enkele van de meest interessante ontdekkingen in de moleculaire biologie. De recentelijk geboekte vooruitgang heeft tot enthousiasme geleid onder zowel wetenschappers als leken. Natuurlijk is dergelijke informatie ook te vinden in een groot aantal boeken en tijdschriften, maar hier zullen deze feiten worden bekeken in de context van de overheersende wetenschappelijke filosofie, namelijk de filosofie van de evolutietheorie.

Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?

De meeste evangelische, Bijbelgelovende kerken geloven in de doctrine van de bijzondere schepping zoals die in het boek Genesis wordt beschreven, maar slechts weinige nemen de tijd om hierover te onderwijzen of te preken. Vaak wordt de schepping behandeld als een bijkomstigheid, een onderwerp waarover eens in de twee jaar of zo een conferentie kan worden gehouden. Het doel van deze reeks artikelen is om de discussie te heropenen over de plaats van de schepping in het onderwijs van de kerk en om uit te leggen hoeveel voordelen de kerk zal ondervinden als de schepping weer wordt behandeld met de werkelijke nadruk die hierop in de Bijbel wordt gelegd... vooral tegenwoordig.

Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

Als het leven op aarde werkelijk via evolutie tot stand is gekomen, door toeval en uit levenloze materie, waarom zijn er dan zo veel intelligente mensen - zelfs mensen met een doctorsgraad - die deze theorie afwijzen? Maar als deze evolutietheorie onwaar is, waarom wordt ze dan zo algemeen aanvaard? Er is één zaak waar we het allemaal over eens zijn en dat is dat we allemaal hetzelfde bewijsmateriaal onder ogen hebben: dezelfde fossielen, dezelfde geologische kenmerken en dezelfde dateringsmethoden, bijvoorbeeld. Dit geeft aan dat de verschillen in wat we geloven niet veroorzaakt worden door het bewijsmateriaal; in plaats daarvan worden ze veroorzaakt door onze interpretatie van het bewijsmateriaal, en onze interpretatie is in hoge mate afhankelijk van wat we bereid zijn te geloven.

Ben jij goed genoeg voor de hemel?

Een krappe meerderheid van alle mensen op aarde gelooft in een leven na de dood. Ik vind dat niet verrassend. Intuïtief weten we allemaal dat er onzichtbare dingen zijn die buiten onze materiële wereld bestaan. Een heleboel van die dingen zijn ongetwijfeld werkelijk en verifieerbaar. Denk maar eens aan het concept "oneindigheid". Wij kunnen ons een werkelijke oneindigheid niet voorstellen, en het is per definitie onmogelijk voor de mens om een werkelijke oneindigheid te scheppen, maar toch is het concept bijzonder bruikbaar in exacte vergelijkingen in de wiskunde en de natuurkunde. En dan zijn er de onzichtbare dingen die duidelijk geestelijk van aard zijn, zoals gevoelens, gedachten en logica. Een leven na de dood in een onzichtbare, oneindige, tijdloze dimensie ("hemel" genaamd) die wij op dit moment niet kunnen waarnemen, lijkt daarom niet vergezocht.