1.1. Het alledaagse leven in 1000 na Christus

Duizend jaar geleden bedroeg de gemiddelde levensverwachting minder dan dertig jaar. Mensen leefden vaak in vieze en armzalige omstandigheden zonder goede sanitaire voorzieningen en met weinig kennis aangaande het voorkomen of genezen van ziekten. Met uitzondering van sporadische hulp van water en wind werd al het werk verricht door de spierkracht van mensen en dieren. Communicatie werd beperkt door hoe snel je kon schrijven of hoe hard je kon roepen. Men had geen idee van de uitgestrektheid van het heelal, en regelmatig werden verkeerde aannames over de aard van het biologische leven en de natuurwetten als waarheid onderwezen en aanvaard.

Hoe kreeg de moderne wetenschap voet aan de grond in een dergelijke wereld? Wie waren de pioniers en de ontdekkers die tussen 1000 en 2000 na Christus zo'n groot verschil wisten uit te maken? Wat was hun motivatie om op zoek te gaan naar de waarheid van de natuurwetten, of om zelfs maar te geloven dat er zoiets bestaat als natuurwetten?

Dat kan toch zeker niet het christelijke geloof zijn geweest? Een wetenschapper moet onvooringenomen zijn, terwijl een godsdienstig mens gelooft in dogma's die hem door mensen in gezaghebbende posities zijn aangereikt. Toch?

De wetenschap wordt vandaag de dag vaak voorgesteld als een onderneming die een materialistische filosofie vereist: godsdienstige overtuigingen hebben geen plaats in de wetenschappelijke methode. Sommige mensen beweren zelfs dat een oprecht geloof in God, de Bijbel, en vooral het Bijbelse scheppingsverhaal schadelijk zijn voor de wetenschap. De American Association for the Advancement of Science weergalmde het sentiment dat tegenwoordig heerst onder een groot aantal wetenschappelijke organisaties: "De theorie van een bijzondere schepping is niet geworteld in de wetenschap, noch in staat om de rollen te vervullen die vereist worden van wetenschappelijke theorieën... 'scheppingswetenschap' heeft geen wetenschappelijke geldigheid."

Welnu, wij hebben enkele getuigen die wij naar het bankje zouden willen roepen. Lees verder voor een presentatie van de beste scheppingswetenschappers ter wereld van 1000 tot 2000 na Christus.

Volgende pagina