8.7. Berekeningen kunnen wetenschappelijk zijn – herhaalbare experimenten

Houd in gedachten dat de essentie van de wetenschappelijke methode bestaat uit experimenten die hetzelfde resultaat hebben als ze op dezelfde manier herhaald worden, ongeacht wie dat doet. Iedereen kan de vermenigvuldigingsregel en de wiskundige formules die we gebruikt hebben voor zichzelf nagaan. Als je eraan begint te twijfelen, kun je een stap terugzetten en het nog eens controleren, totdat je ervan verzekerd bent dat ze correct zijn. De principes van de kansrekening worden dagelijks zonder aarzeling gebruikt door ingenieurs, astronauten en talloze wiskundigen.

Je zekerheid over dit onderwerp zal toenemen wanneer je overtuigd raakt van de nauwkeurigheid van de wet van gemiddelden, en vervolgens de dingen overweegt die tegenwoordig om ons heen bestaan. Wanneer je dit onderwerp benadert vanuit de inductieve wetenschappelijke route, kan door deductie de logica van de Bijbelse levensbeschouwing worden ingezien. In dit wereldbeeld wordt uitgegaan van een bijzondere schepping, niet van toeval. Maar waarom zou iemand het beter willen weten dan de Bijbel? Dit boek bevat de waarheid die de mens nodig heeft. Zonder deze waarheid kan de moderne mens verdwaald raken in onze uitgestrekte, mysterieuze kosmos.

Volgende pagina