Bijkomstige voordelen van de scheppingswetenschap

Thema: Precies zoals de NASA zijn ruimtevaartprogramma bevordert door te wijzen op de praktische toepassingen van de ruimtevaarttechnologie, zo kunnen ook wij mensen motiveren om studenten van en activisten voor de scheppingswetenschap te worden, vanwege de vele praktische toepassingen in het christelijke leven.

Scheppingswetenschap is...

 1. Een motivatie om een GEZOND LEVEN te leiden (Psalm 139, 1 Korintiërs 10:31)

  Als het lichaam het product is van toeval, waarom zouden we dan niet gewoon dronken worden, met ons lichaam "experimenteren" en lui zijn? Maar als het lichaam een meesterwerk van Gods ontwerp is, dan zouden we het in topconditie moeten houden.

  Noot: Passages als 1 Timoteüs 4:8 ("het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig"), 2 Korintiërs 12:9 ("mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent") en Jeremia 9:23 ("laten sterke mensen maar niet blij zijn over hun kracht") spreken zich niet uit tegen lichaamsoefening, maar tegen gepoch over je lichaamsconditie en tegen verkeerde prioriteiten. Lichaamsoefening kan godvruchtigheid zelfs bevorderen omdat het godvruchtige principes vereist, zoals zelfbeheersing en discipline. Spreuken 24:5 zegt: "Als je wijs bent, ben je sterk. Als je kennis hebt, heb je macht."

 2. Een motivatie om WIJSHEID te vergaren (Psalm 8, Psalm 24:1)

  Milieucrises bedreigen het leven op aarde. Er is veel wijsheid nodig om de vaak ingewikkelde en soms tegenstrijdige belangen te kunnen doorgronden. Humanisten hebben eigenlijk geen reden voor natuurbehoud: als de evolutieleer waar is, waarom zouden we dan niet strijden om bestaansmiddelen en grondstoffen? Maar christenen hebben hiervoor wel een fundament. Ons leidende principe is Psalm 24:1: wij zijn niet de eigenaars van de planeet, maar wel de opzichters.

 3. Motivatie om te GETUIGEN (Jeremia 10:11-12)

  De enige echte God is degene die alles heeft geschapen. Evangelisatie wordt effectief, zelfs opwindend, als we beseffen dat we niet slechts één van vele godsdienstige standpunten presenteren, maar de zelf-openbaring van de Schepper-God die werkelijk bestaat.

  Lees "Genesis in Space and Time" van Francis Schaeffer, pp. 30-31:
   Het niet kennen of het ontkennen van de geschapenheid van alle dingen is de bron van de duisternis waarin de moderne mens leeft. Als je de schepping opgeeft als een historische werkelijkheid in ruimte en tijd, dan is het enige wat resteert datgene wat Simone Weil "ongeschapenheid" noemde. Het is niet iets wat níet bestaat, maar het bestaat gewoon, autonoom op zichzelf, zonder oplossingen en zonder antwoorden. Zodra de geschapenheid van alle dingen wordt ontkend, kunnen betekenis en categorisaties alleen maar een soort sprong in een irrationele wereld zijn, met of zonder drugs. De duisternis van de moderne mens berust daarom vooral op het verlies van de realiteit van de geschapenheid van alle dingen (alle dingen behalve de persoonlijke God die er altijd al is geweest).

   Maar omdat ik en alle christenen werkelijk (hoewel niet volledig) weten "waarom" er iets is, waarom de wereld vorm heeft en mensen menselijkheid hebben, kan ik met Simone Weil of met een wanhopig modern mens aan tafel gaan zitten en een goed gesprek hebben. Er is een bespreekbaar antwoord op de vraag waarom de dingen zijn zoals ze zijn, dat is het raamwerk voor mijn dankbaarheid, en dat zou het voor elke christen moeten zijn. Tenzij we terugvallen op de dingen die we hier besproken hebben, zal zelfs de dankbaarheid voor verlossing betekenisloos worden, omdat het dan in een vacuüm hangt. Jeremia spreekt de waarheid wanneer hij zegt: "De God van Jakob lijkt niet op die goden. Want Hij is de Maker van alles" (Jeremia 10:16, 51:19). Ik kan nu dankbaar zijn voor zowel de kennis van wat er is als voor mijn redding in Jezus Christus. Want beide zijn geworteld in het feit dat de God van Jakob niet is zoals de afgoden, oud of nieuw. Hij is anders. Hij is de Maker van alles.
  Merk op hoe Schaeffer het motto van de scheppingssafari onderstreept: Ontsnap naar de werkelijkheid!, en hoe hij een verband legt tussen schepping en dankbaarheid.