2.4. Boeken over waarschijnlijkheid

Boeken over dit vakgebied zijn erg verwarrend voor mensen die niet in de hogere wiskunde zijn opgeleid. Er zijn er werkelijk honderden. De kans is aanzienlijk dat een mens, met een willekeurig boek over dit onderwerp, veel ijverig studeerwerk zal moeten verrichten voordat hij er wijs uit kan worden, tenzij hij een wiskundige is, of al onderwijs in de waarschijnlijkheidstheorie heeft genoten. Veel schrijvers over de kansrekening lijken het als vanzelfsprekend aan te nemen dat de lezer er bij aanvang al veel vanaf weet. Er zijn verscheidene boeken die wat makkelijker zijn dan de meeste ultratechnische werken. Eén van de beste is Probability and Statistics ("Waarschijnlijkheid en Statistiek"). [1] Dit was een tekstboek voor een televisiecursus met de titel Continental Classroom ("Continentaal klaslokaal"). Een ander is Lady Luck: Theory of Probability ("Vrouwe Fortuna: De waarschijnlijkheidstheorie"). [2] Een derde is Probability and Statistics for Everyman ("Waarschijnlijk en statistiek voor iedereen"), door Irving Adler. [3]

In boeken over waarschijnlijkheid worden codewoorden gebruikt die weinig betekenen voor iemand die geen wiskunde heeft gevolgd in het recente verleden – waaronder uitdrukkingen zoals "N-grepen", "steekproefruimte", en de "lege verzameling". We hoeven ons hier niet te verdiepen in technische termen. Het kan een enorme hoeveelheid tijd vergen om te wennen aan de mysterieuze terminologie van de geavanceerde wiskunde.

De belangrijkste principes die nodig zijn voor het doel van deze studie zijn redelijk eenvoudig, in tegenstelling tot de complexiteit van de meeste andere boeken over dit onderwerp. Er zal genoeg worden besproken in dit hoofdstuk en de daaropvolgende pagina’s om de basisprincipes te begrijpen. Het is volkomen onnodig om in geavanceerde waarschijnlijkheidstheorie te duiken (tenzij je dat om andere redenen nodig hebt). De eerste hoofdstukken van boeken als de bovengenoemde bieden aanvullende informatie voor mensen die verder in het onderwerp willen duiken, maar na die eerste hoofdstukken lijken de vreemde symbolen en de complexe formules van deze vorm van de hogere wiskunde voor de leken onder ons tot zelfmoordneigingen te leiden!

Volgende pagina


1 Frederick Mostellar, Robert E. K. Rourke, en George B. Thomas, Probability and Statistics (Reading, Pa.: Addison-Wesley Publishing Co., 1961). [Terug naar de tekst]

2 Warren Weaver, Lady Luck: Theory of Probability (New York: Doubleday, Garden City, 1963). [Terug naar de tekst]

3 Irving Adler, Probability and Statistics for Everyman (New York: John Day Co., 1963). [Terug naar de tekst]