5.4. Conclusie: de kans is onvoorstelbaar klein

Er is geen natuurlijk verklaring in zicht die dit linksdraaiende mysterie adequaat kan verklaren. We hebben zojuist gezien dat de kans dat dit toevallig gebeurt zó verschrikkelijk klein is dat het getal volledig onbegrijpelijk is.

Maar als er een Schepper is die alle levende organismen heeft gemaakt, dan zou Hij - om redenen die alleen Hem bekend zijn - kunnen hebben besloten om alleen maar linksdraaiende aminozuren te vormen voor gebruik in eiwitten.

Deze geschapen enzymen zouden daarna volgens de instructies van de DNA-code vervangen worden waar nodig. Diezelfde Schepper is dan de Auteur van deze verbazingwekkende code, de drager van deze volledige instructies, die ongelooflijk allesomvattend en gedetailleerd in de genen van elk levend organisme op aarde bestaan.

Voor mensen die de filosofie van de evolutietheorie aanhangen, is deze linksdraaiende kwestie een vervelend probleem. Het grote aantal pogingen dat gedaan is om een oplossing te vinden, is veel noemenswaardiger vanwege de vragen die zij oproepen dan vanwege de antwoorden die zij bieden. Het is onwaarschijnlijk dat dit mysterie ooit adequaat zal worden verklaard, zo lang als het bewijs voor een intelligente planning wordt genegeerd.

Maar wat als we ooit een werkelijk toereikende natuurlijke oplossing voor dit probleem zouden vinden? Regelmatig worden "natuurlijke" verklaringen voor bepaalde mysteries ontdekt, maar dan blijken deze verklaringen steeds weer nieuwe, nog ingewikkelder systemen te onthullen die het onderliggende mysterie van dit complexe heelal alleen maar groter maken. Hier is een voorbeeld van een dergelijke ontdekking:

Lange tijd was het een raadsel waarom de eieren van sommige vogels allemaal vlak na elkaar uitbroeden. Wetenschappers hebben nu feitelijke bandopnames van kwarteleieren die door middel van klik- en keel-geluiden met elkaar "praten" om het uitbroeden te synchroniseren. [1] Op deze manier werd dus een nieuw en nog groter mysterie blootgelegd. [2]

De aminozuren in eiwitten zijn niet de enige moleculen met maar één draairichting. Het stereo-selectieve fenomeen wordt in de hele levende natuur aangetroffen. We hebben eerder opgemerkt dat Vitamine C, dat L-ascorbisch zuur is, in zijn natuurlijke vorm in voedsel altijd linksdraaiend is. Dit mengsel kan in het laboratorium in zowel D- als L-isomeren worden vervaardigd, maar alleen het L-ascorbisch zuur heeft Vitamine C activiteit. [3] Glucose-suikermoleculen daarentegen zijn gewoonlijk D-, of rechtsdraaiend.

We mogen niet vergeten hoe zwak het toeval feitelijk is. Wanneer we dit in het achterhoofd houden, hebben we een belangrijke en logische stap gezet om een beslissing te kunnen nemen aangaande de filosofie die we willen volgen wat betreft de oorsprong van het leven: schepping of evolutie. Blind toeval vereist een gemiddelde van tien miljard pogingen om tot tien te tellen. Kan deze zielige bron de verklaring zijn voor de complexe systemen van het oog, een bijenkorf, het lied van een lijster, of de metamorfose en de 1500 kilometer lange migratieroute van de monarchvlinder? In het volgende hoofdstuk zullen we ontdekken dat natuurlijke selectie een volledig inadequate oplossing is.

Volgende pagina


1 "Biological Sciences", 1971 Britannica Book of the Year, p. 166, over bandopnames van biologe Margaret A. Vince aan de universiteit van Cambridge. [Terug naar de tekst]

2 "Net als in andere vakgebieden in de wetenschap hebben pogingen om vragen te beantwoorden gewoonlijk geleid tot een nieuwe, meer verfijnde verzameling van vragen." Philip Handler, red., "Biology and the Future of Man" (New York: Oxford University Press, 1970) p.130. [Terug naar de tekst]

3 Linus Pauling, "Vitamin C and the Common Cold" (San Francisco: W. H. Freeman & Co., 1970), p. 89. [Terug naar de tekst]