6.11. De misdaad van ons huidige tijdperk

Het is tijd om onze ogen af te wenden van natuurlijke selectie en alle glorie terug te geven aan de God van de schepping. De misdaad van ons huidige tijdperk is dat we God niet de eer hebben gegeven die Hem toekomt. Je kunt je afvragen of er wel een betere toepassing bestaat voor de volgende Schrifttekst:

"Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen." (Romeinen 1:21-23)

Veel wetenschappers - die in andere opzichten goede mensen zijn - kunnen dit onbewust gedaan hebben. Het bevaren van zo’n koers is niet alleen tragisch voor henzelf, maar ook voor degenen die ze onderwijzen.

Is het niet veel logischer dat mensen die op onderzoek uitgaan en de wonderen zien die in alle levende organismen zijn ingebouwd, vol bewondering naar Hem opkijken, over wie grote menigten in de hemel zingen:

"Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?" (Openbaring 15:3-4)

Volgende pagina