1.9. De opzet van dit boek

Doel: De aandacht vestigen op bewijs dat de lezer in staat zal stellen om tot de zekerheid te komen dat materialistische evolutie niet waar kan zijn. Het bevorderen van een positieve waardering voor de Schepper, die een mens (als aan de voorwaarden van de Schepper is voldaan) tot een nieuw bewustzijn en een verrijkte betekenis van de wetenschap en de zin van het leven kan leiden (dingen die dramatisch ontbreken in het onvruchtbare landschap van de naturalistische evolutie).

Hoofdbenadering: (1) Het leren van de twee hoofdbeginselen van de waarschijnlijkheidstheorie en het bestuderen van de interessante structuur van eiwitten en DNA-moleculen, alsmede het vertaalsysteem van DNA naar eiwitten. (2) Ontdekken dat natuurlijke selectie geen uitkomst kan bieden wat betreft de oorsprong van deze complexe moleculen, in de zin dat alleen toeval overblijft als middel om zo’n geordende rangschikking te produceren, als een intelligent ontwerp wordt uitgesloten. (3) Het gebruik van waarschijnlijkheidsberekeningen die tot de ontdekking leiden dat het praktisch gezien onmogelijk is dat de oorsprong van zo’n volgordes van eiwitten en DNA op toeval berust. De volgende tien hoofdstukken zijn aan deze hoofdbenadering gewijd.

Het verwijderen van obstakels: De twee moeilijkheden die op het pad naar zekerheid in de weg staan, zijn: (1) Waarom wordt de evolutieleer door zo veel wetenschappers geaccepteerd? En (2) Hoe zit het met de overtuigend klinkende "bewijzen" voor evolutie die zo wijd en zijd worden rondgebazuind? Deze vragen worden in het kort behandeld in een afzonderlijke reeks artikelen gebaseerd op hoofdstuk 12 van dit boek: Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

Positief gegeven: Het verwijderen van een negatieve en verkeerde filosofie is een eerste vereiste als in de plaats daarvan een positieve levensfilosofie moet worden opgebouwd. Er zou een vacuüm ontstaan als er niet verder wordt gezocht na de ontdekking dat de evolutieleer niet waar kan zijn. Immers: als de evolutieleer niet waar is, wat is dan wel waar? Wat kunnen we weten over deze bijzondere schepping en vooral over de Schepper en zijn Zoon? [1]

Drie soorten gebruik: (1) In het algemeen is dit boek bedoeld voor mensen, met verschillende achtergronden, die geen of weinig zekerheid hebben over de evolutieleer (vaak mensen met een godsdienstige achtergrond, maar ook velen die vanwege tegenstrijdig wetenschappelijk bewijs vraagtekens zetten bij de evolutietheorie). Serieuze studenten, die niet tevreden zouden zijn met een oppervlakkige behandeling of ongedocumenteerde standpunten van een willekeurig schrijver, kunnen deze benadering in het bijzonder de moeite waard vinden. Lezers kunnen overtuigd raken door voor zichzelf een groot gedeelte van de redeneringen en berekeningen te verifiëren zonder daarvoor een gespecialiseerde, geavanceerde opleiding te hoeven volgen.
(2) Daarnaast is dit boek bedoeld voor individuen en groeperingen die de evolutieleer al niet geloven, maar die hun zekerheid en kennis over dit onderwerp willen vergroten om anderen effectiever te kunnen helpen.
(3) Tenslotte kan dit materiaal gebruikt worden in tekstboeken of materiaal voor cursussen, zoals "Evolutie in het licht van de waarschijnlijkheidstheorie" of "Eiwitten, DNA en de waarschijnlijkheidstheorie".

Over citaten en verwijzingen: Wanneer in dit boek een auteur of onderzoeker op een positieve manier wordt aangehaald, dan betekent dit uiteraard niet dat we de lezer aanmoedigen om het met alles eens te zijn wat hij of zij zegt. [2] Uitstekende schrijvers over sommige onderwerpen kunnen het behoorlijk mis hebben over andere onderwerpen. Ons artikel "Waarom geloven wetenschappers in evolutie?" legt in detail uit hoe het zover is gekomen dat vele, anderszins goede en oprechte mensen vanwege onwetenschappelijke en misleidende redenen in het evolutionistische denken verzeild zijn geraakt (de meeste verwijzingen zijn slechts bedoeld om de bron van de gebruikte data te documenteren, zoals gewoon is in publicaties over wetenschappelijke onderwerpen).

Het moet eveneens volkomen duidelijk zijn dat we niet beweren enige bijzondere kennis of inzichten te hebben, maar dat we slechts de aandacht vestigen op bewijsmateriaal dat voor iedereen beschikbaar en beproefbaar is. De lezer hoeft slechts te accepteren wat bewijsbaar en logisch onderbouwd is.

De weg naar zekerheid is voor sommigen zeker langer dan voor anderen, afhankelijk van hun achtergrond en beginpunt. Voor velen kan een kort pamflet genoeg zijn. Voor anderen is een uitgebreidere behandeling nodig van alle facetten die komen kijken bij het bereiken van echte zekerheid. Dit boek biedt een kortere weg, in de zin dat in een relatief beknopt werk de essentie is opgenomen van een pad waarlangs vele individuen met een open geest wellicht die zekerheid kunnen vinden waarnaar ze verlangen. Er is zo veel meer nuttig materiaal beschikbaar dat ook opgenomen had kunnen worden. Daarom was de moeilijkste taak voor de schrijver om het boek tot de uiteindelijke lengte in te korten.

Om de hoeveelheid technische data in de hoofdtekst te beperken, hebben we uitgebreid gebruik gemaakt van voetnoten. Voor de lezer met een diepere interesse zullen deze voetnoten onderzoeksinformatie bevatten die waardevol kan zijn, alsook verwijzingen naar werken waarin verdere details kunnen worden gevonden. Anderen kunnen er de voorkeur aan geven om de voetnoten links te laten liggen, behalve die voetnoten die zaken uitleggen waarin ze specifiek geïnteresseerd zijn. Het tweeledige doel van het boek is om zowel de leek als de student (of de zoekende die het onderwerp dieper wil bestuderen) te helpen op hun weg naar een grotere zekerheid.

Volgende pagina


1 Deze onderwerpen werden oorspronkelijk in hoofdstukken 13 en 14 van het Engelstalige boek besproken, maar deze zijn niet online beschikbaar. [Terug naar de tekst]

2 Noch betekent dit dat hij het eens zou zijn met alles wat wij zeggen. [Terug naar de tekst]