9.9. De taal van het leven samengevat

Laten we op dit punt even stilstaan en de code en de boodschap samenvatten, omdat we dit in het voorgaande nogal technisch moesten bespreken. De letters A, C, G en T worden langs de spiraalvormige DNA-streng aaneengeschakeld. De letters worden in paren van drie gelezen. Elk drietal of codon van letters vertelt welk aminozuur er als volgende moet worden geplaatst om een eiwitmolecule te rangschikken. Drie van deze codons dienen als een "punt" (een leesteken) om aan te geven dat het "einde keten" betreft.

Deze wonderbaarlijk eenvoudige code is de taal van het leven. Thomas H. Jukes vertelt in zijn monumentale boek Molecules and Evolution ("Moleculen en evolutie") over een soort speciaal eiwit (cytochroom c) dat in alle levensvormen voorkomt, behalve in enkele van de eenvoudigste. In cytochroom c is de volgorde van de letters hetzelfde voor bepaalde delen in de keten als in alle levenssoorten die onderzocht zijn. We zullen hier in hoofdstuk 13 op ingaan. Hij concludeert dat deze "toch moeilijk meerdere honderden miljoenen jaren hetzelfde kunnen zijn gebleven, tenzij ook de code in alle betrokken soorten onveranderd en identiek is gebleven." [1]

Een groot aantal andere biologen heeft al geschreven over dit verbazingwekkende feit, de universele aard van de DNA-code. Het gaat om dezelfde taal in elk wezen op aarde, of het nu een virus, een olifant of een denneboom is. [2]

In al het leven op aarde "bevat de volgorde van deze nucleotiden de verzameling instructies voor de biochemische machinerie van de cel." [3]

Voordat we verder gaan en bekijken hoe deze intrigerende taal door een bijzonder exact en elegant proces wordt vertaald, kan het nuttig zijn om even te pauzeren en hierover na te denken.

Volgende pagina


1 Thomas H. Jukes, Molecules and Evolution, (New York: Columbia University Press, 1966), p. 73. [Terug naar de tekst]

2 Virussen zouden niet kunnen functioneren als dit niet het geval zou zijn. De codewoorden in een virus geven de opdrachten aan de "gastheercel" waarin het virus is binnengedrongen. Deze gecodeerde instructies worden op dezelfde manier uitgevoerd als wanneer de gastheer dezelfde opdracht met zijn eigen DNA had gegeven (in het voorbijgaan kunnen we opmerken dat virussen het resultaat zouden kunnen zijn van de vloek die door de zonde over de wereld werd gebracht, zoals beschreven in Genesis 3:17, 18. Dit werd in het kort in een eerder hoofdstuk aangegeven) (New York: Atheneum Press, 1968), p.210. [Terug naar de tekst]

3 Handler, red., Biology and the Future of Man, p. 32. [Terug naar de tekst]