10.2. De transcriptie van DNA naar werkkopieën (RNA)

Laten we Kendrews analogie van een industriële fabriek verder doortrekken. De "masterkopie" (het DNA) van de produktieblauwdrukken moet beschermd opgeslagen worden. Wat in eerste instantie vereist is, is een manier om werkkopieën te maken van alleen die gedeelten die op dat moment nodig zijn. Deze tijdelijke kopieën kunnen dan naar de tumultueuze produktieafdeling meegenomen worden, terwijl het DNA zelf veilig in het kantoor blijft. Wanneer ze niet langer nodig zijn, worden de kopieën vernietigd.

De tijdelijke kopieën van delen van het DNA worden RNA genoemd, of, meer toepasselijk, messenger-RNA ("boodschapper RNA"), gewoonlijk geschreven als mRNA. RNA lijkt erg veel op DNA. RNA heeft dezelfde structuur als een helft van de dubbele spiraal van het DNA. Het verschilt slechts in twee opzichten.

Het verschil in naamgeving vindt zijn oorsprong in een zeer klein verschil in de zijden van de strengen. RNA is de afkorting voor RiboNucleic Acid ("Ribonucleïnezuur"). DNA is Deoxyribonucleic acid. De kleine suikermoleculen die in RNA gebruikt worden zijn ribosesuikers. De suikermoleculen in DNA zijn deoxyribose, met één zuurstofatoom minder. Dit kleine verschil is uiterst belangrijk voor het leven op aarde. Het voorkomt namelijk dat DNA ontmanteld wordt door het enzym "ribonuclease", wat mRNA-strengen uiteenrafelt wanneer hun tijdelijke taak is volbracht.

Er is nog een ander verschil. De vier RNA-basen zijn dezelfde als de basen die gebruikt worden in DNA, behalve dat RNA altijd uracil heeft in plaats van thymine, wat daar erg op lijkt. RNAs vier basen zijn dus adenine, cytosine, guanine en uracil – A, C, G, en U.

De omzetting van DNA naar eiwitten wordt op een indirecte manier gedaan, via RNA. De reden hiervoor is, zoals eerder gezegd, dat het DNA de drager is van de erfelijke informatie die van generatie op generatie wordt overgedragen en daarom ten alle tijde veilig bewaard dient te worden. Deze masterkopie van de instructies wordt daarom in de nucleus (de kern) van de cel gehouden of op een andere manier beschermd. Het mag duidelijk zijn dat dit een wijze strategie is.

Volgende pagina