10.1. DNA leidt de activiteiten van de cel

John Kendrew gebruikt de volgende passende vergelijking:

"Elk levend organisme kan vergeleken worden met een gigantische fabriek, een fabriek die chemicaliën produceert, die energie en beweging produceert, en die zelfs zichzelf reproduceert (iets waartoe de meeste fabrieken niet in staat zijn!). Wanneer men nadenkt over de manier waarop de produktielijnen in fabrieken zijn georganiseerd, dan is het meteen duidelijk dat dit complexe operationele systeem niet zou kunnen werken tenzij het op de een of andere manier georganiseerd is, ondergebracht in afzonderlijke compartimenten, en niet door elkaar gehusseld.
Met andere woorden, er moet een soort organisatie bestaan in de structuur van een dier zodat het deze processen op een ordelijke manier kan uitvoeren."
[1]

Als we deze vergelijking verder doorvoeren, is het DNA vergelijkbaar met handboeken of blauwdrukken, die tot in detail voorschrijven hoe elke operatie uitgevoerd moet worden en in welke volgorde.

Het mag hieruit duidelijk zijn dat de informatie in het DNA absoluut essentieel is. Dergelijke informatie zou volkomen nutteloos zijn als niet ook het volledige systeem van de assemblagefabriek aanwezig is, inclusief mensen of computers om de instructies ervan te lezen en om te zetten in acties.

Volgende pagina


1 John C. Kendrew, The Thread of Life (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966), p. 15. [Terug naar de tekst]