10. De opmerkelijke manier waarop de cel DNA-transcriptie uitvoert

    . . .om te dupliceren wat alleen God kon bedenken. [1]
    Diane Rothstein

Regelmatig lezen we in vette krantenkoppen, vaak in sensationele bewoordingen, dat wetenschappers erin zijn geslaagd om "leven te synthetiseren" in laboratoriumexperimenten. Maar wat gewoonlijk het geval is, is dat reeds bestaande levende cellen ontleed werden, waarna sommige van hun componenten weer in elkaar werden gezet of gecombineerd werden met andere chemicaliën. In al deze experimenten was een cruciaal onderdeel van het proces afhankelijk van een of meer complexe onderdelen die afkomstig waren uit echte levende cellen (zelfs als men in een laboratorium leven uit niet-levende chemicaliën zou kunnen voortbrengen, zou dat een produkt zijn van intelligentie, niet van toeval).

C.L. Strong zei in 1970: "Niemand heeft ooit leven geschapen in een laboratorium. De mogelijkheid dat een levensvatbaar organisme kan worden gebouwd is ontstellend klein. En toch blijven sommige onderzoekers geïntrigeerd door die kleine kans..." [2] Het bovenstaande citaat van Diane Rothstein had betrekking op dit soort experimenten.

Om onze kennis van het DNA-systeem op te vijzelen tot het niveau dat we nodig hebben om de kansrekening te kunnen toepassen, zal in dit hoofdstuk het fascinerende proces worden beschreven waarmee het DNA informatie omzet in acties.

Volgende pagina


1 Diane Rothstein, Brieven, Science Digest (januari 1970), p. 9. [Terug naar de tekst]

2 C. L. Strong, "The Amateur Scientist", Scientific American (januari 1970), p. 130. [Terug naar de tekst]