9.2. Een snelle manier om de code te begrijpen

We kunnen een goed idee krijgen van de rangschikking van het DNA door zelf een code te ontwerpen. Stel dat we een code vormen waarin slechts vier symbolen kunnen worden gebruikt, de nummers 1, 2, 3 en 4, en dat deze code vertaald moet worden naar de 26 letters van ons alfabet.

Als we besluiten om de nummers in groepen van drie te rangschikken, dan hebben we meer dan genoeg codes met drie nummers om de 26 letters te vormen. Sterker nog, we zullen 64 verschillende trio’s hebben (111, 112, 113, 114, 121, 122, etcetera). Omdat er veel meer van zulke trio’s voorhanden zijn dan we feitelijk nodig hebben, vergeleken met de 26 letters, kunnen we in de meeste gevallen diverse groepen van drie aan dezelfde letter toekennen.

Laten we nu aannemen dat de letter "A" voorgesteld wordt door elk van de volgende groepen nummers: 111, 112, 113, 114. "B" wordt gecodeerd door 121, 122, 123 en 124. Voor "C" zullen we slechts twee trio’s gebruiken, 131 en 132. Dit zal ons voor nu genoeg materiaal geven om mee aan de slag te gaan.

Laten we nu onze simpele code gebruiken om het woord "cab" (Engels voor "taxi") te schrijven. Een manier om dit te doen is: 132114122. [1] Om deze code te vertalen hoeven we hem alleen maar te verdelen in groepen van drie. Vervolgens kunnen we de code gemakkelijk ontcijferen door gebruik te maken van onze codesleutel of woordenboek.

Dit zou hetzelfde werken als in plaats van de nummers 1, 2, 3 en 4 andere symbolen worden gebruikt. We zouden bijvoorbeeld een cirkel, een vierkant, een driehoek en een ellips kunnen gebruiken. Of we zouden vier verschillende soorten boombladeren kunnen gebruiken, of zelfs vier verschillende chemicaliën. In dit laatste geval zou onze code, zoals we later zullen zien, sterk lijken op de DNA-code. Maar DNA wordt niet vertaald naar ons alfabet, maar naar de 20 aminozuren, die zich in de juiste volgorde moeten bevinden om specifieke eiwitten te vormen. Biologisch leven bestaat grotendeels uit de productie van de juiste eiwitten op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden. [2] Nadat de verschillende eiwitten gevormd zijn, kunnen ze een groot aantal wonderbaarlijke dingen doen.

Laten we eens bekijken op welke manier deze code feitelijk in levende organismen voorkomt, nu we een idee hebben van de hoofdgedachte achter het plan voor deze code.

Volgende pagina


1 We hadden natuurlijk elk van de alternatieven kunnen gebruiken, als meer dan één groep een bepaalde letter voorstelt. [Terug naar de tekst]

2 Handler, red., Biology and the Future of Man, p. 146. [Terug naar de tekst]