11.10. Een verspilling van "intellectuele paardenkrachten"

Pogingen om een complexe ordening te verkrijgen uit willekeurige rangschikkingen zijn tijdverspilling. Vroeger of later zal een redelijk verstand de realistische conclusie bereiken dat er hier te veel virtuele onmogelijkheden bestaan. Bioloog dr. Joseph L. Henson zegt dat je om in evolutie te geloven "de overtuiging moet hebben dat het statistisch onmogelijke steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw zal plaatsvinden." [1] Wanneer het statistisch onwaarschijnlijke zó onwaarschijnlijk is als 1/10236 voor alleen al het eerste gen, [2] dan kun je je afvragen wat voor soort ongefundeerd geloof hiervoor nodig is!

Kenneth K. Landes verwoordde een vergelijkbare situatie in een ander vakgebied op een heel interessante manier. In een artikel met de titel "Illogical Geology" ("Onlogische geologie") sprak hij over "de intellectuele paardenkrachten die nu verspild worden in vruchteloze pogingen om de waarheid weg te verklaren…" [3] Het is ongetwijfeld een nutteloze intellectuele onderneming wanneer geprobeerd wordt om op toevallige wijze een precieze en complexe rangschikking te produceren. [4]

Volgende pagina


1 Joseph L. Henson, Bob Jones University, persoonlijke correspondentie, december 1971. [Terug naar de tekst]

2 De verhouding 1/10236 is de waarschijnlijkheid, en 10147 is het aantal jaren dat ervoor nodig zou zijn, zoals eerder berekend. [Terug naar de tekst]

3 Kenneth K. Landes, Geotimes, Vol. III (maart 1959), p, 19. [Terug naar de tekst]

4 Dr. Morowitz heeft het interessante feit beschreven dat een bepaalde mate van orde soms wordt voortgebracht door energie (Morowitz, "Energy Flow in Biology"). De mate van een dergelijke natuurlijk geproduceerde orde verschilt sterk van de mate van orde die vereist is voor het theoretisch kleinst mogelijke levende organisme. Als voorbeeld van orde die voortkomt uit energie kunnen we de wind noemen die herfstbladeren enigszins kan rangschikken. Het mag duidelijk zijn dat een orde die op een dergelijke manier wordt geproduceerd beperkt is, ongeacht de hoeveelheid energie, omdat er geen intelligente planning plaatsvindt. [Terug naar de tekst]