4.8. Er is geen naturalistische oplossing, tenzij het toeval dit zou kunnen hebben gedaan

Omdat natuurlijke selectie niet kan werken voordat er een nauwkeurig duplicatiemechanisme bestaat, en omdat er geen verklaring is gevonden voor het gebruik van linksdraaiende componenten in eiwitten, is het toeval de enige overgebleven optie vanuit een naturalistisch standpunt. Sommige evolutionisten hebben dit expliciet erkend. S. E. Bresler bijvoorbeeld, een top-biochemicus aan de Academy of Science in de Sovjet-Unie, schreef:

"Hoe en waarom de volledige splitsing van stereo-isomeren in levend weefsel is begonnen blijft een raadsel… We kunnen slechts speculeren dat dit opmerkelijke fenomeen oorspronkelijk optrad als gevolg van zeer zeldzame fluctuaties op grote schaal, die geassociëerd zijn met de oorsprong van het leven." [1]

Hiermee bedoelt hij duidelijk toevallige fluctuaties. Voordat we de kanswetten gaan toepassen, zijn er twee vragen die beantwoord moeten worden: (1) Kan elk aminozuur met elk ander aminozuur verbonden worden, onafhankelijk van de draairichting? (2) Kunnen zij zich met hetzelfde gemak verbinden wanneer zij al dan niet dezelfde draairichting hebben? [2]

Volgende pagina


1 S. E. Bresler, Introduction to Molecular Biology (New York: Academic Press, 1971), pp. 6, 7. Voor het eerst in Rusland gepubliceerd in 1966. [Terug naar de tekst]

2 Om op de hoogte te raken van de huidige status van de informatie over deze vragen, sprak de schrijver in 1971 via de telefoon met verscheidene prominente experts op dit gebied in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een groot gedeelte van het materiaal in dit hoofdstuk en het volgende werd eveneens uitgebracht als afzonderlijke publicatie (James F. Coppedge, "Probability and Left-Handed Molecules", Creation Research Society Quarterly, Vol. 8 [december 1971], pp. 163-174.) Zie ook Bijlagen 1 en 2. [Terug naar de tekst]