Evolutie: mogelijk of onmogelijk?

[door James F. Coppedge]

Voorwoord

1. Introductie - De gulden molecule

1.1. De gulden molecule
1.2. Het toepassen van de waarschijnlijkheidstheorie
1.3. Wetenschap en wetenschapsfilosofie
1.4. De waarde van zekerheid voor jezelf
1.5. Zijn evolutie en wetenschap synoniem?
1.6. Het is nu mogelijk om zekerheid te hebben
1.7. Wat maakt dit boek dan bijzonder?
1.8. Je zekerheid kan bij de tijd blijven
1.9. De opzet van dit boek

2. Wat de "kanswetten" voor jou betekenen

2.1. Het pad dat we zullen volgen
2.2. Wie ontraadselde de kanswetten?
2.3. Waarschijnlijkheidstheorie in de moderne natuurkunde
2.4. Boeken over waarschijnlijkheid
2.5. Zijn de kanswetten intuïtief?
2.6. Wanneer de kansrekening niet van toepassing is
2.7. De kansrekening kan op de evolutieleer worden toegepast
2.8. Waarschijnlijkheid - niet altijd wat je verwacht
2.9. Bewijs het voor jezelf zodat je zekerheid kunt hebben

3. Het hart van de moderne waarschijnlijkheidstheorie

3.1. De wet van grote aantallen
3.2. Maak je experimenten wetenschappelijk
3.3. De vermenigvuldigingsregel
3.4. Kan toeval tot tien tellen?
3.5. Effectievere experimenten
3.6. Het woord 'evolution' toevallig spellen
3.7. Meer experimenten voor het toeval
3.8. Toeval is achterlijk
3.9. Noot voor de lezer

4. Het mysterie van de linksdraaiende moleculen in eiwitten

4.1. Het begrijpen van eiwitten
4.2. Eiwitten zijn ketens van aminozuurmoleculen
4.3. Aminozuren zijn gebouwd volgens een eenvoudig ontwerp
4.4. Hoe kan een molecule linksdraaiend zijn?
4.5. Alleen linkshandige aminozuren in eiwitten
4.6. Pogingen om het linkshandige fenomeen te verklaren
4.7. Er is geen bevredigend antwoord gevonden
4.8. Er is geen naturalistische oplossing
4.9. Links- en rechtsdraaiende moleculen kunnen zich met elkaar verbinden
4.10. Kunnen moleculen met tegenstelde draairichtingen net zo gemakkelijk een verbinding aangaan?

5. De kans op eiwitten met alleen linksdraaiende componenten

5.1. Het eenvoudigst mogelijke organisme
5.2. Berekening met alle eiwitten die ooit op aarde hebben bestaan
5.3. Berekening met 6/7 voorkeur voor dezelfde draairichting
5.4. Conclusie: de kans is onvoorstelbaar klein
5.5. De wijsheid is ingebouwd

6. Waar natuurlijke selectie faalt

6.1. Het proces van natuurlijke selectie
6.2. Natuurlijke selectie kan niet selecteren wat er niet is!
6.3. Mutaties kunnen het evolutieproces niet verklaren
6.4. Mutaties produceren geen nieuwe eigenschappen
6.5. Natuurlijke selectie kan de aanpassingen voor "fijnafstelling" niet verklaren
6.6. Micromutaties en lange tijdsperioden
6.7. De zoektocht naar andere methodes
6.8. Natuurlijke selectie is machteloos zonder duplicatieproces
6.9. Computers hebben hun veto over natuurlijke selectie uitgesproken
6.10. Darwin gaf een fout toe die zijn theorie verzwakt
6.11. De misdaad van ons huidige tijdperk

7. Waarschijnlijkheid en de eerste eiwitten

7.1. Verkeerde ideeën over waarschijnlijkheid
7.2. Enkele eiwitten beschreven
7.3. De eiwitverbindingen moeten in de juiste volgorde zijn
7.4. De kans op een enkele insulinemolecule
7.5. Bruikbare eiwitten en onzinnige aminozuurketens
7.6. Toezeggingen om het voor het toeval wat gemakkelijker te maken
7.7. Toevallige eiwitten met alle atomen op aarde
7.8. De kans op een toevallig gemiddeld eiwit sinds het begin van de aarde
7.9. Het verkrijgen van een minimale levensvatbare verzameling eiwitmoleculen
7.10. Het tweede eiwit is moeilijker
7.11. Geen voorstelbare kans op succes
7.12. Een andere extreme toezegging (wederom vergeefs)
7.13. Een realistischer berekening

8. Wat betekenen grote getallen voor jou?

8.1. Waarom het begrijpen van grote getallen belangrijk is
8.2. Voorbeelden van grote getallen
8.3. Een getal te groot om voor te stellen
8.4. De reizende amoebe
8.5. Waarom sommige kansen zo klein zijn
8.6. De kanswetten zijn betrouwbaar
8.7. Berekeningen kunnen wetenschappelijk zijn – herhaalbare experimenten
8.8. Het moderne atheïsme is een plaatsvervanger van God
8.9. Praktische onmogelijkheid

9. DNA — "De meest gulden van alle moleculen"

9.1. Afmeting van de DNA-molecule
9.2. Een snelle manier om de code te begrijpen
9.3. De buitengewone "dubbele spiraal" van het DNA
9.4. De letters van de universele taal
9.5. Van vier letters naar vierenzestig drietallen
9.6. Vertaling naar eiwitten
9.7. Hoe DNA zichzelf dupliceert
9.8. Complementaire paren zijn het geheim achter de replicatie
9.9. De taal van het leven samengevat
9.10. Een taal duidt op een intelligente bron

10. De opmerkelijke manier waarop de cel DNA-transcriptie uitvoert

10.1. DNA leidt de activiteiten van de cel
10.2. De transcriptie van DNA naar werkkopieën (RNA)
10.3. Het transcriptieproces
10.4. Uitgeschakelde genen en verfijnde bedieningssystemen
10.5. "Ribosomen" die de RNA-kopie verwerken
10.6. Transfer RNA - het transportvoertuig voor aminozuren
10.7. Het "vertaalenzym"
10.8. Het vertaalproces samengevat
10.9. Nieuwe ontdekkingen onthullen een zelfs nog grotere precisie
10.10. Een uitzonderlijk georganiseerd en efficiënt complex systeem
10.11. De oorsprong van het systeem
10.12. De evolutieleer heeft geen oplossing voor de oorsprong van het leven

11. Zou puur toeval de code voor een gen kunnen rangschikken?

11.1. Het DNA-systeem roept bewondering op
11.2. Het enige duplicatiesysteem
11.3. Een gen is de "paragraaf" van de boodschap
11.4. Berekening met alle atomen in het heelal
11.5. Het aantal mogelijke volgordes in een gen
11.6. De kans op één gen in het hele heelal
11.7. Hoe lang is 10147 jaar?
11.8. Willekeurige gebeurtenissen door wetten gereguleerd
11.9. De misvatting dat tijd het extreem onwaarschijnlijke kan produceren
11.10. Een verspilling van "intellectuele paardenkrachten"
11.11. De amoebe vertraagd tot één ångström in vijftien miljard jaar
11.12. Voor het tweede gen is een onbepaald langere tijd nodig
11.13. De enkele kanswet
11.14. Logica vereist geloof in een Ontwerper

12. Waarom geloven wetenschappers in evolutie?

12.1. Wetenschappers zijn feilbare mensen
12.2. Verschillende mate van toewijding
12.3. Een modieus foutief idee
12.4. Een levensbeschouwelijke aangelegenheid
12.5. Een kwestie van verantwoordelijkheid
12.6. De godsdienst van het evolutionisme
12.7. Een vooringenomenheid tegen het bovennatuurlijke
12.8. Echte wetenschap vereist moed
12.9. Wetenschappers die het bewijs volgen