Evolutie: mogelijk of onmogelijk?

[door James F. Coppedge]

Voorwoord

1. Introductie - De gulden molecule

1.1. De gulden molecule
1.2. Het toepassen van de waarschijnlijkheidstheorie
1.3. Wetenschap en wetenschapsfilosofie
1.4. De waarde van zekerheid voor jezelf
1.5. Zijn evolutie en wetenschap synoniem?
1.6. Het is nu mogelijk om zekerheid te hebben
1.7. Wat maakt dit boek dan bijzonder?
1.8. Je zekerheid kan bij de tijd blijven
1.9. De opzet van dit boek

2. Wat de "kanswetten" voor jou betekenen

2.1. Het pad dat we zullen volgen
2.2. Wie ontraadselde de kanswetten?
2.3. Waarschijnlijkheidstheorie in de moderne natuurkunde
2.4. Boeken over waarschijnlijkheid
2.5. Zijn de kanswetten intuïtief?
2.6. Wanneer de kansrekening niet van toepassing is
2.7. De kansrekening kan op de evolutieleer worden toegepast
2.8. Waarschijnlijkheid - niet altijd wat je verwacht
2.9. Bewijs het voor jezelf zodat je zekerheid kunt hebben

3. Het hart van de moderne waarschijnlijkheidstheorie

3.1. De wet van grote aantallen
3.2. Maak je experimenten wetenschappelijk
3.3. De vermenigvuldigingsregel
3.4. Kan toeval tot tien tellen?
3.5. Effectievere experimenten
3.6. Het woord 'evolution' toevallig spellen
3.7. Meer experimenten voor het toeval
3.8. Toeval is achterlijk
3.9. Noot voor de lezer

4. Het mysterie van de linksdraaiende moleculen in eiwitten

4.1. Het begrijpen van eiwitten
4.2. Eiwitten zijn ketens van aminozuurmoleculen
4.3. Aminozuren zijn gebouwd volgens een eenvoudig ontwerp
4.4. Hoe kan een molecule linksdraaiend zijn?
4.5. Alleen linkshandige aminozuren in eiwitten
4.6. Pogingen om het linkshandige fenomeen te verklaren
4.7. Er is geen bevredigend antwoord gevonden
4.8. Er is geen naturalistische oplossing
4.9. Links- en rechtsdraaiende moleculen kunnen zich met elkaar verbinden
4.10. Kunnen moleculen met tegenstelde draairichtingen net zo gemakkelijk een verbinding aangaan?

5. De kans op eiwitten met alleen linksdraaiende componenten

5.1. Het eenvoudigst mogelijke organisme
5.2. Berekening met alle eiwitten die ooit op aarde hebben bestaan
5.3. Berekening met 6/7 voorkeur voor dezelfde draairichting
5.4. Conclusie: de kans is onvoorstelbaar klein
5.5. De wijsheid is ingebouwd

6. Waar natuurlijke selectie faalt

6.1. Het proces van natuurlijke selectie
6.2. Natuurlijke selectie kan niet selecteren wat er niet is!
6.3. Mutaties kunnen het evolutieproces niet verklaren
6.4. Mutaties produceren geen nieuwe eigenschappen
6.5. Natuurlijke selectie kan de aanpassingen voor "fijnafstelling" niet verklaren
6.6. Micromutaties en lange tijdsperioden
6.7. De zoektocht naar andere methodes
6.8. Natuurlijke selectie is machteloos zonder duplicatieproces
6.9. Computers hebben hun veto over natuurlijke selectie uitgesproken
6.10. Darwin gaf een fout toe die zijn theorie verzwakt
6.11. De misdaad van ons huidige tijdperk

7. Waarschijnlijkheid en de eerste eiwitten

7.1. Verkeerde ideeën over waarschijnlijkheid
7.2. Enkele eiwitten beschreven
7.3. De eiwitverbindingen moeten in de juiste volgorde zijn
7.4. De kans op een enkele insulinemolecule
7.5. Bruikbare eiwitten en onzinnige aminozuurketens
7.6. Toezeggingen om het voor het toeval wat gemakkelijker te maken
7.7. Toevallige eiwitten met alle atomen op aarde
7.8. De kans op een toevallig gemiddeld eiwit sinds het begin van de aarde
7.9. Het verkrijgen van een minimale levensvatbare verzameling eiwitmoleculen
7.10. Het tweede eiwit is moeilijker
7.11. Geen voorstelbare kans op succes
7.12. Een andere extreme toezegging (wederom vergeefs)
7.13. Een realistischer berekening

8. Wat betekenen grote getallen voor jou?

8.1. Waarom het begrijpen van grote getallen belangrijk is
8.2. Voorbeelden van grote getallen
8.3. Een getal te groot om voor te stellen
8.4. De reizende amoebe
8.5. Waarom sommige kansen zo klein zijn
8.6. De kanswetten zijn betrouwbaar
8.7. Berekeningen kunnen wetenschappelijk zijn – herhaalbare experimenten
8.8. Het moderne atheïsme is een plaatsvervanger van God
8.9. Praktische onmogelijkheid

9. DNA — "De meest gulden van alle moleculen"

9.1. Afmeting van de DNA-molecule
9.2. Een snelle manier om de code te begrijpen
9.3. De buitengewone "dubbele spiraal" van het DNA
9.4. De letters van de universele taal
9.5. Van vier letters naar vierenzestig drietallen
9.6. Vertaling naar eiwitten
9.7. Hoe DNA zichzelf dupliceert
9.8. Complementaire paren zijn het geheim achter de replicatie
9.9. De taal van het leven samengevat
9.10. Een taal duidt op een intelligente bron

...wordt vervolgd...