1.8. Je zekerheid kan bij de tijd blijven

Ongeacht welke wetenschappelijke ontdekkingen er morgen of enkele jaren in de toekomst zullen worden aangekondigd, de zekerheid die een mens heeft, hoeft niet verouderd te raken. [1] Dat is een gedurfde uitspraak, maar wanneer we bij het hoofdonderwerp aanbelanden, zal duidelijk worden waarom deze waar is. Het is meteen duidelijk welk voordeel deze uitspraak biedt, die mogelijk is geworden door de recente wetenschappelijke ontdekkingen die ideaal zijn om er de wetten van de kansrekening op toe te passen. De zekerheid die hieruit kan voortkomen is een toevoeging aan een eventuele geestelijke of intuïtieve zekerheid die een mens al over dit onderwerp zou kunnen hebben.

Veel studenten en anderen met enige kennis van de biologie zullen zich perfect thuisvoelen in de professionele terminologie. Maar, omdat de meeste mensen dit niet tot hun vakgebied hebben gemaakt, zullen we grotendeels niet-technische taal gebruiken. Een andere benadering zou mensen die onbekend zijn met het vakgebied verwarren of, zoals een wetenschapper ooit zei, het zou "de leken in het duister laten tasten". In de meeste gevallen zullen we gecompliceerd jargon zoals het volgende kunnen vermijden: "De waarschijnlijkheid van een accidentele niet-enzymatische polymerisatie van een levensvatbare aminozuurketen van 400 monomeren…", omdat deze gedachte eenvoudiger op de volgende manier kan worden uitgedrukt: "De kans dat een bruikbare eiwitmolecule van gemiddelde lengte zich spontaan zou verbinden…"

Het onderwerp is aanlokkelijk. Laten we beginnen met een blik op de eenvoudigste onderliggende wetten van de waarschijnlijkheidstheorie. Je zal je hier en daar mogelijk moeten concentreren, of iets nog een keer moeten lezen of er even over moeten nadenken alvorens verder te gaan (tenzij je wiskundig opgeleid of aangelegd bent). Maar het zal de moeite waard zijn. Gaandeweg kan zich een hoge mate van zekerheid over het onderwerp ontwikkelen. Gegronde conclusies die in deze studie getrokken worden moeten de waarde en kwaliteit van het leven kunnen verhogen. Deze studie zal ook de mensen in je invloedssfeer ten goede komen. Moeilijkheden of vermoeienis, die in deze studie kunnen worden ervaren, kunnen gecompenseerd worden "als we onszelf toestaan om de sensatie te voelen van de reeks feiten die we nu voor onze ogen zien ontvouwen." [2]

Volgende pagina


1 De onderzoeksdata en het hierin beschreven begrip van processen lopen het risico om verouderd te raken, wat normaal is voor alle wetenschappelijke publicaties in dit tijdperk van zich snel ontwikkelende kennis in de biologie, natuurkunde en ruimteonderzoek. Wanneer verbeterde kennis voorhanden is, raakt de bestaande gedeeltelijke kennis verouderd. Aan de andere kant zijn de algemene principes, die we zullen leren door waarschijnlijkheidsredeneringen toe te passen, tijdloos. [Terug naar de tekst]

2 Nathan R. Wood, The Secret of the Universe (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1955), p. 70. [Terug naar de tekst]