2. Wat de "kanswetten" voor jou betekenen

    Geen enkele theorie gebaseerd op toeval kan de schepping van de wereld verklaren. Voordat toeval atomen kan doen rondwervelen door de oneindige leegte, moeten deze atomen eerst bestaan! Wat uitgelegd moet worden is het bestaan van de wereld en van materie. Het is niet logisch om te beweren dat toeval een verklaring kan zijn voor de schepping van het bestaan. [1]
    Claude Tresmontant, Universiteit van Parijs

Materialisten staan er gewoonlijk niet bij stil dat een naturalistische filosofie het bestaan van atomen of andere dingen niet bevredigend kan verklaren. Dat is een ernstige tekortkoming. Maar voor het doel van deze studie zullen we beginnen met de situatie waarin de aarde en het heelal al aanwezig zijn. Logica kan ons tot de conclusie leiden dat de evolutieleer geen houdbare theorie is om te verklaren hoe dingen "van daar naar hier" zijn gegaan, van niet-leven naar een levende complexiteit.

2.1. Het pad dat we zullen volgen

De benadering die we zullen volgen naar waardevolle zekerheid is de volgende: ten eerste is het belangrijk om twee van de belangrijkste ideeën van de waarschijnlijkheidstheorie, de "kanswetten", goed te begrijpen. Dit kan in een relatief kort tijdsbestek gedaan worden met behulp van de informatie in dit en het volgende hoofdstuk. Dan zullen we zien hoe we met behulp van deze "wetten" kunnen afbakenen wat er van het toeval verwacht kan worden, ongeacht welke andere natuurlijke wetten er verder aangesneden worden.

Zouden moleculen zich zonder enige planning kunnen verbinden en rangschikken om levende organismen te vormen? Zou bewegende materie de tegenwoordig bestaande natuurlijke orde tot stand kunnen brengen zonder dat een Intelligentie de vorming ervan heeft geleid? De toepassing van de kanswetten op de vorming van eiwitmoleculen, bijvoorbeeld, en uiteindelijk op de genen van de verbazingwekkende DNA-molecule zelf, zal een opwindende oefening blijken te zijn!

Wanneer we ons afvragen: "Zijn er intelligente mensen die daadwerkelijk veronderstellen dat toeval een verklaring kan zijn voor de dingen die tegenwoordig op de aarde bestaan?" dan is het antwoord vreemd genoeg: ja. Het is een wijd verspreid geloof. De bewering dat toeval en "natuurlijke selectie" dit samen gedaan hebben is hetzelfde als de bewering dat toeval hiertoe geleid heeft. Er is geen intelligentie van buitenaf betrokken bij natuurlijke selectie, het is slechts een natuurlijk proces dat die organismen verwijdert die niet voldoende toegerust zijn om te overleven en te reproduceren. Wanneer we dit proces bekijken in hoofdstuk 6, dan zullen we zien dat het enorm overgewaardeerd is. Natuurlijke selectie, zoals het tegenwoordig door de meeste evolutionisten wordt begrepen, kan alleen gebruik maken van datgene wat er door toeval en willekeurige gebeurtenissen voor wordt aangeleverd.

Toeval is nog steeds de grote held van het verhaal waarvan alle andere dingen afhankelijk zijn. [2] Maar, de meeste evolutionisten aarzelen om dit zo direct te zeggen (vergeet niet dat het woord evolutie, zoals wij het gebruiken, aangeeft dat het leven voortkwam uit niet-levende materie en zijn huidige toestand heeft bereikt zonder hierbij geleid te worden door een intelligentie van buitenaf).

Het is vandaag de dag vrij normaal dat wetenschappers proberen "om de volledige biologie in termen van natuurkunde en scheikunde uit te leggen". Tenminste één wetenschapper heeft een poging ondernomen om het met alleen natuurkunde uit te leggen. [3] Later zal duidelijk worden hoe er intelligente wetenschappers kunnen zijn die geloven dat alle dingen uitgelegd kunnen worden "zonder een toevlucht te nemen tot een deus ex machina" [4], dus zonder de betrokkenheid van God of een andere intelligentie, ook al gaat dit in tegen het gezond verstand. Zonder intelligentie is toeval de enige resterende oorzaak van wat er gebeurt (met uitzondering van oorzaak-en-gevolg-ketens). Wanneer we de kanswetten of waarschijnlijkheidstheorie bestuderen, richten we ons dus op de kern van de zaak, het hart van de evolutieleer.

Waarschijnlijkheid is een praktisch concept. De onzekerheden van het toeval hebben invloed op ons alledaagse leven. Hoe groot is de kans dat het regent op een bepaalde dag waarop je een activiteit in de buitenlucht hebt gepland? Wat is de kans dat je lijnvlucht wordt gekaapt? Is er een goede kans dat je auto nog zonder grote reparaties kan functioneren als je hem een half jaar later dan gepland zult inruilen? Hoeveel geld zul je waarschijnlijk nodig hebben op een geplande overzeese reis? Wat is de kans dat je op school voor een bepaald examen zal slagen zonder nog meer te hoeven studeren?

Naast persoonlijke planning waarin we onzekerheden in beschouwing moeten nemen, worden "waarschijnlijkheid en statistiek gebruikt in de verzekeringsindustrie, natuurkunde, genetica, biologie, de zakenwereld, maar ook in kansspelen," en als de basis voor de analyse van de aandelenmarkt, intelligentietesten en een groot gedeelte van de moderne wiskunde, zoals ons door de schrijvers van Pathways to Probability ("Wegen naar de waarschijnlijkheid") ter herinnering wordt gebracht. [5] De moderne fabrieksproduktie vertrouwt op een "afdeling voor kwaliteitscontrole die zich bezighoudt met de toepassing van de statistische methode, wat in hoofdzaak neerkomt op het gebruik van waarschijnlijkheidstheorie." [6] Een vliegtuig waarin je reist kan van koers veranderen, afhankelijk van de kans op turbulentie zoals dit door satellietbeelden wordt aangegeven.

Het mag je misschien al duidelijk zijn dat de "wetten" van de kansrekening geen wetten in de deterministische zin zijn. De waarschijnlijkheidswetten beweren niet dat dingen noodzakelijkerwijs op een bepaalde manier móeten plaatsvinden, maar dat dit gemiddeld gezien de manier is waarop dingen plaatsvinden. John P. Hoyt legt uit dat het resultaat in sommige experimenten nauwkeurig voorspeld worden, zoals de bepaling van het tijdstip van de zonsopkomst. Maar:

"Er zijn veel andere experimenten in een groot aantal vakgebieden waarvan het resultaat niet nauwkeurig van tevoren kan worden voorspeld. Zelfs als hetzelfde experiment steeds weer herhaald wordt onder wat gelijkwaardige omstandigheden lijken, kunnen de resultaten op zo’n manier variëren dat ze niet precies voorspeld kunnen worden voordat het experiment is voltooid. Maar, als hetzelfde experiment vele malen wordt herhaald, dan zien we vaak een regelmatigheid in de relatieve frequentie waarin de verschillende mogelijke resultaten voorkomen. Dit is het soort experiment dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de waarschijnlijkheidstheorie en waarop deze theorie kan worden toegepast." [7]

Volgende pagina


1 Claude Tresmontant, "It Is Easier to Prove the Existence of God Than It Used to Be", Réalités (Parijs, april 1967) , p. 46. [Terug naar de tekst]

2 Om tijd te besparen zullen we het vaak hebben over toeval en andere natuurlijke processen op deze antropomorfe manier. Alhoewel dit geen wetenschappelijke bewoordingen zijn, zijn ze wel gemakkelijk te begrijpen, net als de niet-wetenschappelijke term "zonsopgang". [Terug naar de tekst]

3 Dean E. Wooldridge, Mechanical Man (New York: McGraw-Hill, 1968). [Terug naar de tekst]

4 Murray Eden, "Inadequacies of Neo-Darwinian Evolution as a Scientific Theory", Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of the Theory of Evolution, ed. Paul S. Moorhead en Martin M. Kaplan (Philadelphia: Wistar Institute Press, 1967), p.5. Dr. Eden geeft niet aan of hij het eens is met dit materialistische idee. [Terug naar de tekst]

5 Amy C. King en Cecil B. Read, Pathways to Probability (New York; Holt, Rinehart & Winston, 1963), pp. 30,130. [Terug naar de tekst]

6 Darrell Huff en Irving Geis, How To Take a Chance (New York: W. W. Norton & Co., 1959), p. 113. [Terug naar de tekst]

7 John P. Hoyt, A Brief Introduction to Probability Theory (Scranton, Pa.: International Textbook Co., 1967), p. 1 [Terug naar de tekst]