4.9. Links- en rechtsdraaiende moleculen kunnen zich verbinden

Hebben de twee aminozuurvormen een dusdanige vorm dat elke zich met een andere kan verbinden, ongeacht of zij van het L- of D-type zijn? Het antwoord is ja. Of ze nu links- of rechtsdraaiend is, elk aminozuur kan een verbinding aangaan met een aminozuur met beide van deze twee draairichtingen. Er lijken hierop geen uitzonderingen te bestaan. [1]

Pauling schreef (1964): "We hebben geen goede redenen om te geloven dat moleculen die op eiwitten lijken niet opgebouwd zouden kunnen zijn uit zowel rechts- als linksdraaiende aminozuurmoleculen." [2] Sindsdien is dit feitelijk al vele malen in een groot aantal laboratoria aangetoond, met als resultaat een grote hoeveelheid publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften.

Het mag dan wel waar zijn dat aminozuren met tegenovergestelde draairichtingen in het laboratorium met elkaar verbonden kunnen worden, maar hoe zit het als we de omstandigheden in beschouwing nemen die volgens de evolutietheorie bestonden voordat het leven begon? Dr. Sidney W. Fox van de University of Miami heeft op dit gebied experimenten uitgevoerd. Enkele jaren geleden verhitte Dr. Fox alle normaal voorkomende aminozuren onder bepaalde randvoorwaarden tot een temperatuur van 200 oC en verkreeg ketens die alle aminozuren bevatten. [3] Toen hem werd gevraagd of er zowel links- als rechtsdraaiende aminozuren voorkwamen in dezelfde keten, antwoordde hij dat hij er bijna 100 procent zeker van was dat dit inderdaad het geval was, maar dat er op dat moment geen manier was om dat met absolute zekerheid vast te stellen. [4] In dergelijke experimenten worden normaal gesproken temperaturen van 170o C en hoger gebruikt.

Volgende pagina


1 Telefoongesprekken (april 1971) met James Bonner, California Institute of Technology; Sidney W. Fox, University of Miami; Arthur Elliott, King’s College, London; Harry Block, University of Liverpool. [Terug naar de tekst]

2 Linus Pauling, College Chemistry, 3rd ed. (San Francisco: W. H. Freeman & Co., 1964), p. 731. Herhaald in de editie uit 1970 van General Chemistry.

Dr. Pauling gaf via de telefoon commentaar op deze vraag (april 1971). Hij noemde toen wel de mogelijkheid van "sterische verhindering" (belemmeringen door de vorm), maar hij verwees me naar het hierboven geciteerde boek.

We zullen in het kort ingaan op het onderwerp van preferentie voor dezelfde draairichting, maar er lijkt geen reden te zijn om te betwijfelen dat een aminozuur zich met elk ander aminozuur kan verbinden, zoals door vele wetenschappers die intensief experimenteel werk op dit gebied hebben uitgevoerd is aangegeven. [Terug naar de tekst]

3 Sidney W. Fox, red., The Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices (New York: Academic Press, 1965), pp. 361-382.

Encyclopedia Americana (1971), zie "amino acids." [Terug naar de tekst]

4 Fox, persoonlijke communicatie, 1971. Een probleem bij het gebruik van hitte om aminozuren te verbinden is "de gemakkelijke thermische decompositie" van aminozuren (Sidney W. Fox, Kaoru Harada, & Duane L. Rohlfing, "The Thermal Copolymerization of Alpha-Amino Acids", in "Polyamino Acids, Polypeptides, and Proteins", red. Mark A. Stahmann [Madison: University of Wisconsin Press, 1962], p. 47.) [Terug naar de tekst]