11.14. Logica vereist geloof in een Ontwerper

De volgende oude analogie is nu redelijker dan ooit tevoren: we weten intuïtief dat een horloge niet kan bestaan zonder een horlogemake. Het bestaat uit een groot aantal onderdelen, die alle met precisie moeten worden vervaardigd om aan te sluiten op andere onderdelen die zelfstandig nutteloos zouden zijn. Waarom zou iemand dit principe in de wetenschap willen omzeilen? In het volgende hoofdstuk zullen we een nadere blik werpen op de redenen hiervoor.

Het conflict gaat in principe tussen toeval, wanorde en chaos aan de ene kant, en God, orde en organisatie aan de andere kant. Men zegt dat God "de schepping schraagt met zijn machtig woord". [1] Niets anders kan een adequate verklaring bieden voor wat we zelf kunnen waarnemen.

Er is een soort bewijs dat voor een mens veel overtuigender kan zijn dan het wiskundige bewijs dat we in dit boek bekeken hebben, hoe krachtig dit bewijs ook is gebleken. Het is de zekerheid die God heeft beloofd aan alle mensen die zijn volgende aanbod willen aannemen:

Christus zei: "Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek." [2] Wie dat doet, zal de innerlijke zekerheid krijgen dat Christus was wie hij beweerde te zijn: "zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen." [3]

Volgende pagina


1 Hebreeën 1:3, NBV. [Terug naar de tekst]

2 Johannes 7:17, NBV. [Terug naar de tekst]

3 Hebreeën 1:2, NBV. [Terug naar de tekst]