4. De natuurfilosofie bereikt haar hoogtepunt

De wetenschap werd tot diep in de 19e eeuw voortgezet als een praktische uitwerking van de theologie. In deze periode, en vooral in het Britse rijk, verwierven de meest uitmuntende wetenschappers in de geschiedenis een fundamenteel begrip van de werking van de natuur. De gevolgen van hun wetenschappelijke successen waren van onschatbare waarde voor technologie, industrie en menselijke gezondheid. Verschillende van deze mensen, zoals Joule en Faraday, hadden niet eens een wetenschappelijke opleiding genoten, maar staken met hoofd en schouders boven hun tijdgenoten uit. Halverwege de 19e eeuw begon het Darwinisme aan invloed toe te nemen. De wetenschappers die we hier zullen belichten, en een aantal andere die niet bekend staan al christenen, verzetten zich tegen deze nieuwe beweging met haar naturalistische gevolgen.

Hoewel de namen van deze grote natuurfilosofen de meeste mensen bekend in de oren zullen klinken, zullen weinigen op school geleerd hebben over de theologische motieven achter hun ontdekkingen. Dit zijn goede verhalen om aan anderen door te geven, over geweldige rolmodellen voor de jonge mensen in onze levens. Het zijn verhalen over avonturen, tegenspoed, doorzettingsvermogen en succes. Lees verder, wees bemoedigd en geniet!

Volgende pagina