Ontwerp in de natuur wijst op een persoonlijke Schepper

Kunnen we weten of God bestaat door gewoon naar de natuur te kijken? Volgens de Bijbel is het antwoord op deze vraag 'ja':

Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt... (Romeinen 1:18-22)

Laten we eens naar het bewijs kijken!

De kanswetten

Zou het leven geschapen kunnen zijn door toeval? Weinig mensen lijken zich te realiseren hoe dom het toeval eigenlijk is. Als je willekeurig 10 genummerde munten zou oppakken, dan zou je dit waarschijnlijk 10 miljard keer moeten proberen om ze in de volgorde van 1 tot en met 10 op te pakken. Als je dit experiment dag en nacht zou herhalen, met elke 5 seconden een nieuwe poging, dan zou je er 1500 jaar voor nodig hebben - alleen maar om deze muntjes in de volgorde 1-10 te trekken! Hoeveel langer is er nodig om complex leven te scheppen?

Sommige mensen beweren dat bijzonder onwaarschijnlijke dingen toch kunnen gebeuren. "Als je maar genoeg tijd hebt", zo zeggen zij, "zullen een miljoen apen met een miljoen keyboards de werken van Shakespeare kunnen reproduceren." Maar deze redenering gaat niet op om de volgende redenen:

  1. Er is niet genoeg tijd. Het heelal had een begin, en dat was veel te recent om het toeval genoeg tijd te geven.
  2. Keyboards gaan na een aantal jaren stuk. Apen raken afgeleid... en sterven.
  3. De bestaande letters blijven niet op de pagina staan! In de "oersoep", waarin het leven zogenaamd door toeval zou zijn ontstaan, zouden de bruikbare moleculen sneller vernietigd worden dan ze zich zouden kunnen vormen.

Zie ons online boek Evolutie: mogelijk of onmogelijk? voor meer details over dit onderwerp.


Het heelal en de aarde

Het heelal is heel precies afgesteld voor ons bestaan. Als ook maar een enkele van de fundamentele natuurkundige eigenschappen van het heelal zou worden veranderd, zoals de constante van de zwaartekracht of de lading van het elektron, dan zou het leven onmogelijk zijn. Het zonnestelsel waarin wij leven heeft een groot aantal eigenschappen die het leven eveneens onmogelijk zouden maken, als zij gewijzigd zouden worden. De positie van Jupiter is bijvoorbeeld zodanig, dat deze planeet de meeste gevaarlijke asteroïden en kometen voor ons opvangt. De aarde is massief genoeg om een dynamische inwendige structuur te ondersteunen met een solide aardkorst. Als de aarde veel groter zou zijn, dan zou de korst smelten en het leven op aarde onmogelijk zijn. De afstand van de zon en de maan tot de aarde zijn precies afgesteld voor leefbare temperaturen op onze planeet. De helling van de aardas maakt jaargetijden en circulatie van de atmosfeer mogelijk. Onze maan heeft juist die grootte en bevindt zich op juist die afstand die nodig zijn voor de getijden, die onze oceanen in beweging houden. Deze beweging is cruciaal voor het bestaan van de ecosystemen. De diameters van de zon en de maan zijn zó perfect op elkaar afgestemd, dat we zo nu en dan de pracht van zonsverduisteringen kunnen waarnemen (wat leidde tot bijvoorbeeld de ontdekking van het element Helium). Er zijn talrijke andere "toevalligheden" die we zouden kunnen noemen (zie de prachtige film The Privileged Planet).


De cel

Het leven op moleculair niveau is ongelooflijk complex. Een symfonie van eiwitten, enzymen en DNA werkt samen om snelle en precies gecontroleerde chemische reacties uit te voeren. Er zijn op zijn minst 239 eiwitten nodig voor de meest eenvoudige (denkbare) levende cel. De kans dat ook maar een enkele van deze eiwitten door toeval gevormd kan worden, zelfs onder ideale omstandigheden, is kleiner dan 1 op 10161 (dat is een 1 gevolgd door 161 nullen). De kans dat de eenvoudigste, zichzelf reproducerende cel kan worden gevormd is 1 op 1040.000. Aangezien elke kans kleiner dan 1 op 1050 door wiskundigen gezien wordt als een statistische onwaarschijnlijkheid, zijn deze dingen eenvoudig niet mogelijk.


Het oog

Jouw ogen zijn beter dan elk bestaand televisie- of videosysteem op aarde. Zij produceren 3D high-resolution films in kleur. Elke lens bestaat uit 22.000 dunne laagjes transparante cellen, die in rijen zijn gestapeld als kristalachtige bouwstenen. In tegenstelling tot lenzen die door de mens gemaakt worden, heeft het oog een variabele brekingsindex en is het flexibel, waardoor een variabele focus mogelijk is (probeer dat eens met de glazen lenzen in je bril!). Het oog heeft een diafragma (de iris), waarmee het oog zich razendsnel kan aanpassen aan een enorm bereik aan lichtintensiteiten (minimum en maximum waarden verschillen meer dan een factor 10 miljard!). Het hoornvlies is licht afgevlakt om sferische aberraties (afbeeldingsfouten) te voorkomen. De binnenkant van het oog is donker om ongewenste lichtweerkaatsingen tegen te gaan. Het oog heeft zijn eigen smeringssysteem, beschermende schilden en een spiersysteem waarmee beide oogballen simultaan precies dezelfde beweging kunnen maken.

Het netvlies bestaat uit 125 miljoen staafjes en kegels; de staafjes dienen als een zwart-witfilm op hoge snelheid, terwijl de kegels dienstdoen als een fijnkorrelige kleurenfilm die acht miljoen verschillende schakeringen kan onderscheiden. Speciale spieren houden de afbeelding in beweging, zodat deze gevoelige cellen niet overbelast raken. Het centrum van het netvlies bevat een hoge dichtheid kegels, elk met zijn eigen optische zenuw naar de hersenen. Je ogen doen al hun werk zonder dat je er bewust iets voor hoeft te doen en werken meestal een leven lang zonder enig reparatiewerk.


Het oor

Je oren kunnen meer dan 300.000 verschillende tonen onderscheiden, veel meer dan nodig is om te "overleven", maar perfect toegerust om te kunnen genieten van muziek. Elk oor heeft een volumebereik van 1 tot 10 miljard. Het binnenoor heeft 20.000 haarcellen, elk met 100 afzonderlijke haartjes (twee miljoen in totaal dus). Elk van deze cellen reageert op zijn eigen frequentie en geluidsintensiteit. De botten van het middenoor zijn heel precies vervaardigde schakelaars. Om perfect te kunnen werken, moeten deze gehoorbeentjes hun exacte afmetingen behouden; zij zijn daarom de enige botten die van geboorte tot op hoge leeftijd nooit groeien. Jouw oren vormen een complex audiosysteem in je eigen hoofd.


De hand

De hand is een technologisch wonder. Met zijn 27 botten, opponeerbare duim, unieke vingerafdrukken en flexibiliteit kan de hand een veelvoud aan complexe taken uitvoeren: typen, gebarentaal, een orkest dirigeren, microscopische fouten in materialen op de tast ontdekken, ballen gooien of slaan, spijkeren, klappen, handwerken, muziekinstrumenten bespelen, zwemmen, bakstenen met een karateslag in tweeën slaan, acrobatiek, goocheltrucs en ontelbare andere functies, van heel eenvoudig tot bijzonder complex. Met je vingernagels kun je kleine objecten beetpakken of bewerken, of een gitaar bespelen. De huid van je hand is dik genoeg om een groot aantal "aanvallen" van buitenaf te weerstaan en beschadigingen te repareren (denk aan zware arbeid of weersomstandigheden), maar gevoelig genoeg om te genieten van de zachtste persoonlijke aanraking.


Het gezicht

Je gezicht heeft 28 flinterdunne onderhuidse spieren, die in plaats van beenderen je huid bewegen. Met deze spieren kunnen wij mensen 250.000 verschillende gelaatsuitdrukkingen maken. De gezichten van de meeste dieren zijn niet te onderscheiden van die van andere dieren van dezelfde soort, maar bijna alle van de 7 miljard mensen op aarde hebben een gezicht dat zó uniek is, dat je het in een mensenmenigte gemakkelijk weer zou terug herkennen. Mensen gebruiken hun gezicht om allerlei gevoelens uit te drukken. Dit alles wijst op een ontwerp dat ons in staat stelt om als personen met elkaar om te gaan, wat impliceert dat een persoonlijke God ons heeft geschapen voor een samenzijn met Hem en met andere mensen.


De hersenen

Jouw hersenen hebben 100 miljard zenuwcellen, elk met duizenden verbindingen met andere zenuwcellen. In totaal hebben je hersenen zo'n 100 biljoen verbindingen - meer dan in alle elektrische apparaten op aarde bij elkaar opgeteld! We weten niet hoe de hersenen werken wat betreft denken en de opslag van herinneringen, maar we weten wel dat zij gebruikmaken van elektrische signalen en een complex systeem van chemische neurotransmitters. Programmeurs hebben nog steeds de grootst mogelijke moeite om robots vrij "eenvoudige" taken te laten uitvoeren (zoals het oppakken van een wegwerpbeker zonder deze te verpletteren), terwijl een kind deze (en een miljoen andere) taken kan uitvoeren zonder er ook maar over te hoeven nadenken.


DNA

Jouw volledige lichaam begon ooit als een minuscule bevruchte eicel die kleiner was dan een speldenknop. Die ene cel was voorzien van de volledige gecodeerde aanwijzingen voor de bouw van al je weefsels, organen en lichaamsfuncties. Als het DNA van de bevruchte eicellen van alle mensen die ooit hebben geleefd zou worden samengevoegd, zou het totaal 50 keer minder wegen dan een postzegel. Als je het DNA van alleen jouw eigen lichaam zou uitrollen, dan zou het 100.000 keer de afstand van de aarde naar de maan en terug beslaan... maar het zou nog steeds in een enkele eetlepel passen. Maar, als het in boekvorm zou worden uitgetikt, zou diezelfde hoeveelheid informatie 40 Grand Canyons tot de rand kunnen vullen!


Eindeloze ontwerpvoorbeelden

Denk ook eens na over het hart, dat gedurende een mensenleven net zo veel bloed kan rondpompen als in een goederentrein met 80 kilometer aan ketelwagons zou passen! En dan zijn er al die andere organen en systemen: het ademhalingssysteem, het hart- en vaatstelsel, het spijsverteringssysteem, het zenuwstelsel, de uitscheidingsystemen, het endocriene systeem, het lymfevatenstelsel, het geraamte, het zintuigstelsel, het immuunsysteem, enzovoorts enzovoorts. Al deze dingen moeten binnen fijn afgestelde grenzen te werk gaan, want anders kan het lichaam niet in leven blijven. Wanneer al deze systemen en stelsels samenwerken, kan een gymnast een prachtige dubbele salto uitvoeren, kan een hardloper zonder te stoppen een marathon van 42 kilometer lopen, en kan zelfs een zwaar gehandicapte natuurkundige in zijn hoofd abstracte wiskundige berekeningen uitvoeren. Wij zijn waarachtig bijzonder en wonderlijk geschapen (Psalm 139:14)!

Maar toch durfde atheïst Carl Sagan het volgende te zeggen: "Er zijn bepaalde dingen die waterstofatomen kunnen doen, na vijftien miljard jaar van kosmische evolutie." Is dat werkelijk geloofwaardig? Lees die passage uit de Bijbel nog eens, dit keer in de volledige context:

De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken. Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. Zo is het donker geworden in hun onverstandige hart. Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas. (Romeinen 1:18-22)

Beste vriend, ontworpen systemen wijzen op een Ontwerper. Een ontwerp met de complexiteit die we zojuist hebben besproken, impliceert dat er een almachtige, volkomen wijze God is. Een ontwerp met een dergelijke zorg voor onze persoonlijkheid impliceert dat er een persoonlijke liefdevolle God is. Wil jij jouw Maker, jouw hemelse Vader, graag leren kennen? Je kunt daar vandaag mee beginnen door gewoon eens de Bijbel te lezen.

Wil jij graag een persoonlijke relatie met je Schepper? Hier kun je lezen hoe.