Over deze site

Scheppingswetenschap.nl is een christelijke site die zich richt op de bijzondere schepping, zoals deze beschreven wordt in Genesis 1 (en een groot aantal andere passages) van de Bijbel. De site is grotendeels gebaseerd op Engelstalig materiaal dat beschikbaar is op Creation-Evolution Headlines, maar gedeeltelijk ook op eigen, aanvullend werk.

Het doel is om mensen te wijzen op Gods prachtige schepping en om Hem en zijn Zoon, Jezus Christus, daarvoor de eer en de glorie te brengen die Hem toekomen. Zoals te lezen is in onze artikelenreeks Waarom is de bijzondere schepping belangrijk? is de bijzondere schepping geen bijzaak of secundaire doctrine, maar het fundament van de dingen die wij als christenen geloven.

Het is ons verlangen om gelovigen op te bouwen met deze informatie en om zoekenden en twijfelaars te laten zien - aan de hand van Gods schepping en de scheppingswetenschap - hoe logisch de christelijke levensbeschouwing is, en hoe onzinnig het materialistische naturalisme (de evolutieleer) en andere levensbeschouwingen zijn in het licht van de realiteit van de schepping die wij om ons heen kunnen waarnemen (Psalm 19:2-3). Het doel is uiteindelijk natuurlijk niet om "gelijk te hebben" of om "het beter te weten", maar om onze waardevolle medemensen te wijzen op de verlossing die zij kunnen vinden in Jezus Christus, onze Schepper en Redder (Johannes 1:1-3, Kolossenzen 1:16-17) en het rijke leven dat Hij ons schenkt wanneer wij Hem aanvaarden (Johannes 10:10).

Wij wensen jullie veel lees- en leerplezier op onze site.