8.9. Praktische onmogelijkheid

Lecomte du Noüy maakte de volgende opmerking over grote getallen: "Het is overduidelijk dat exponenten boven de 100 alle menselijke betekenis verliezen. De dichtstbijzijnde ster is 40 x 1021 microns van ons verwijderd." (een micron is een duizendste van een millimeter, die zelf een tiende van een centimeter is) . [1]

Over kansen waarbij grote getallen zijn betrokken schreef hij:

"Als de kans op een bepaalde gebeurtenis oneindig klein is, dan is dit in de praktijk gelijk aan de onmogelijk dat dit binnen bepaalde tijdslimieten gebeurt. De theoretische mogelijkheid… kan zó klein zijn dat deze gelijk is aan een quasi-zekerheid over het tegenovergestelde." [2]

We hebben gezien dat een amoebe zeshonderd duizend miljard miljard miljard miljard universa over de diameter van het hele heelal zou kunnen transporteren, één atoom per oversteek, als hij met een snelheid van een inch per vijftien miljard jaar reist. Dit is dezelfde tijdsperiode die het toeval gemiddeld gezien nodig heeft om een enkele eiwitmolecule te rangschikken. [3] Je zult nu wellicht inzien dat een zó geringe kans, in de woorden van Lecomte du Noüy, gelijk staat aan een quasi-zekerheid over de praktische onmogelijkheid ervan.

De logica van de volgende woorden uit de Bijbel zijn nu gemakkelijker te begrijpen:

"U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is." (Openbaring 4:11)

Volgende pagina


1 du Noüy, Human Destiny, p. 32. [Terug naar de tekst]

2 Idem, p. 30. [Terug naar de tekst]

3 Merk op dat de getallen die we door dit hele hoofdstuk heen gebruikt hebben de getallen zijn die we hadden verkregen onder de gigantische toezeggen die we hadden gedaan om het voor het toeval gemakkelijker te maken. Als we realistische getallen hadden gebruikt, zou de kans van slagen zelfs nog kleiner zijn geweest. [Terug naar de tekst]