Scheppingstherapie



Schiftteksten voor scheppingscounseling

Exodus 4:11. [Gevoelens van onbekwaamheid] Maar de Heer zei tegen [Mozes]: "Wie heeft de mensen een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat iemand wel of niet kan praten? Of wel of niet kan horen, of zien? Ik, de Heer!"

Deuteronomium 8:15-18. Maar Hij heeft jullie door die grote en verschrikkelijke woestijn geleid... Zo houdt Hij Zich aan het verbond... En vandaag wordt zijn belofte werkelijkheid.... (zie ook Deuteronomium 1:19)

Deuteronomium 8:28. De Heer God zal jullie oogsten zegenen en alles wat jullie doen. Hij zal jullie zegenen in het land dat Hij jullie gaat geven.

Deuteronomium 32:6-13. Het lied van Mozes: Hij is toch jullie Vader? Hij heeft jullie toch gekocht? Hij heeft jullie toch gemaakt en jullie een eigen plek gegeven?

Deuteronomium 33:26-27. Israël, er is niemand zoals God. Hij rijdt langs de hemel om je te helpen. Hij rijdt als een koning over de wolken. Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je.

1 Samuël 2:8-9. Hanna: Want de fundamenten van de aarde zijn van de Heer... Hij beschermt het leven van zijn vrienden.

2 Samuël 22:29-37. David: Er is geen andere God dan de Heer!... Hij beschermt mij altijd. Hij zorgt ervoor dat ik alles aankan.... Hij maakt mijn voeten zo behendig als die van een hert.

1 Koningen 8:22 en verder. Salomo's gebed: Heer, God van Israël, er is boven in de hemel en beneden op de aarde geen God zoals U. (de basis voor alle volgende verzoeken, zie ook 2 Kronieken 6).

2 Koningen 19:14-19. Hizkia's gebed: U heeft de hemel en de aarde gemaakt. Heer, luister alstublieft!... Red ons nu alstublieft...

2 Kronieken 7:12-14. Gods antwoord op Salomo's gebed: Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land.

Nehemia 9. Vers 6: U alleen bent de Heer. U heeft de hemel gemaakt, met alle sterren, de zon en de maan. U heeft de aarde gemaakt met alles wat daarop leeft, en de zee met alles wat daarin leeft. U heeft aan alles het leven gegeven. De engelen buigen zich voor U neer.

Job 38-42. Gods enige antwoord op Jobs lijden is een mondeling wetenschapsexamen over de schepping.

Psalm 8. Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is, als ik kijk hoe prachtig U de maan en de sterren heeft gemaakt, dan vraag ik mij af: "Hoe kan het dat U aan de mens denkt? Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?

Psalm 23. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Groene velden, stroompjes, herderlijke beeldrijkheid. Zie ook Psalm 100.

Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn redding. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn kracht. Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn... Bij Hem ben ik zo veilig als op een hoge rots.

Psalm 34:10. Jonge leeuwen lijden soms honger. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, komen niets tekort.

Psalm 36:5-6. Heer, zo hoog als de hemel is, zó groot is uw liefde. Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken... U redt mensen en dieren, Heer.

Psalm 42. Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God... Ik voel me erg verdrietig. Daarom denk ik aan U... (Hermonbergen, watervallen).

Psalm 46 Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Geen angst voor aardbevingen, aardverschuivingen, de bruisende zee.

Psalm 71:5-9. Vanaf de dag dat ik werd geboren heb ik op U vertrouwd. Zelfs al vóór mijn geboorte zorgde U voor mij. Daarom zal ik altijd dankliederen voor U zingen.

Psalm 74:12 en verder. Toch bent U altijd onze Koning geweest. U heeft steeds op aarde redding gebracht...

Psalm 85:12-13. Trouw groeit op uit de aarde. Rechtvaardigheid daalt uit de hemel neer als regen. Ja, de Heer zal goed voor ons zijn...

Psalm 90. Mozes: Nog vóórdat de bergen ontstonden, nog vóórdat U de aarde had gemaakt, was U al God. Voor eeuwig bent U God.

Psalm 91. Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig... Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij Hem ben je veilig.

Psalm 92:13-15. Als je leeft zoals God het wil, zal het goed met je gaan. Je zal groeien als een palmboom, hoog worden als een cederboom op de Libanon... Zelfs als je oud bent geworden, zullen er nog vruchten aan je groeien. Je zal nog steeds fris en groen zijn.

Psalm 96. Zing voor de Heer en prijs Hem... Want de Heer is geweldig. Hij is het waard dat we Hem prijzen (vreugde vanwege zijn macht in de schepping).

Psalm 100. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem... Prijs de Heer! Dank Hem!

Psalm 103:4-5. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was, zo sterk als een jonge arend.

Psalm 103:11. Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, zó groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.

Psalm 103:14-20. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn. Ons leven duurt maar éven. Een mens lijkt op een bloem in het gras... Maar de Heer is voor eeuwig liefdevol voor de mensen die ontzag voor Hem hebben....

Psalm 104. Wat heeft U alles toch mooi gemaakt, Heer! Alles zit zo knap en zo wijs in elkaar! De aarde is vol met de prachtige dingen die U heeft gemaakt... Alle dieren vertrouwen er op dat U hun op tijd te eten geeft. Wat U hun geeft, eten ze op. U geeft hun altijd meer dan genoeg.

Psalm 107. Er waren mensen die ronddwaalden in de eenzaamheid van de woestijn... Ze zullen de Heer ervoor danken dat Hij goed voor hen is geweest, dat Hij de mensen op bijzondere wijze redt...

Psalm 107:10-16. Er waren mensen die diep in hun ellende gevangen zaten. Er was geen uitweg. Het leven was donker geworden om hen heen... Toen riepen ze tot de Heer in hun angst. Hij redde hen uit de nood... Ze zullen de Heer ervoor danken dat Hij goed voor hen is geweest, dat Hij de mensen op bijzondere wijze redt.

Psalm 107:17-22. Er waren dwaze mensen die God niet wilden gehoorzamen... Daardoor waren ze vreselijk ziek geworden... Toen riepen ze tot de Heer in hun angst. Hij redde hen uit de nood... Ze zullen de Heer ervoor danken dat Hij goed voor hen is geweest, dat Hij de mensen op bijzondere wijze redt.

Psalm 107:23-32. Er waren mensen die op de zee voeren... De schepen werden hoog opgetild en weer diep neergesmeten door de golven.... Ze waren helemaal radeloos... Toen riepen ze tot de Heer in hun angst. Hij redde hen uit de nood... Ze zullen de Heer ervoor danken dat Hij goed voor hen is geweest, dat Hij de mensen op bijzondere wijze redt.

Psalm 107:33-43. Hij laat rivieren droogvallen, waterbronnen opdrogen, vruchtbaar land verandert Hij in droge grond... Hij verandert woestijnen in een oase, dor land in een land met bronnen. Daar brengt Hij hongerige mensen heen... Ze halen grote oogsten binnen. Hij is goed voor hen... Als je wijs bent, let je op deze dingen. Dan let je op de goede dingen die de Heer voor ons doet.

Psalm 118:24. Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten we daar blij over zijn!

Psalm 119:73-76. Uw handen hebben mij gemaakt. Maak mij nu ook zó verstandig, dat ik zal leren leven volgens uw wetten... Troost mij nu met uw liefde, zoals U me heeft beloofd.

Psalm 121. Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

Psalm 124. De Heer helpt ons altijd, de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

Psalm 136. Alleen Hij doet geweldige wonderen... Prijs Hem die met wijsheid de hemel maakt...die de aarde op het water neerzette... die de grote lichten maakte... die de zon liet heersen over de dag... die de maan en de sterren liet heersen over de nacht... die zijn volk door de woestijn leidde... die eten geeft aan alles wat leeft... Prijs de God van de hemel!

Psalm 138:7-8. Als ik in nood ben, redt U mijn leven. U steekt uw hand uit en redt mij van mijn vijanden. De Heer zal alles tot een goed einde brengen. Heer, uw liefde duurt voor eeuwig. U laat mij nooit los.

Psalm 139. Heer, U kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben.... U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.

Psalm 143. Daarom ga ik bijna dood van ellende. Ik ben helemaal wanhopig. Ik denk aan vroeger, aan wat U toen allemaal heeft gedaan... Red me van mijn vijanden, Heer. Ik vlucht naar U toe. Leer me om te doen wat U wil, want U bent mijn God.

Psalm 144. Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft? Waarom zorgt U voor hem?... Heer, kom uit uw hemel en daal neer... Red mij... Het is heerlijk als de Heer je God is!

Psalm 145:1-9. ...uw macht en majesteit en over uw wonderen... De Heer is goed voor iedereen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is.

Psalm 145:10-21. ...de machtige dingen die U heeft gedaan. U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren... De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen. Hij troost de mensen die bedroefd zijn. Alle mensen kijken vol vertrouwen naar U. U geeft hun te eten wanneer ze dat nodig hebben U geniet ervan om te zorgen voor alles wat leeft.

Psalm 146. Het is heerlijk als de God van Jakob je Helper is, als je vertrouwt op je Heer God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de zee met alles wat daarin is. Hij is trouw, voor altijd en eeuwig.

Psalm 147. Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden... Hij bepaalt hoeveel sterren er zijn. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven... Hij beheerst sneeuw, wind, regen... De Heer zorgt voor de nederige mensen.

Psalm 148. Vreugde volgt uit een overdenking van zijn schepping.

Jesaja 26:3-4. U heeft het beloofd: U zal vrede geven aan de mensen die helemaal op U vertrouwen. Vertrouw voor altijd op de Heer, want de Heer is een eeuwige rots waarop wij veilig zijn.

Jesaja 26:9-11. 's Nachts verlang ik met mijn hele hart naar U. Vanuit het diepst van mijn hart verlang ik naar U. Want als U de aarde straft, leren de mensen wat rechtvaardigheid is... Heer, U doet machtige dingen, maar ze zien het niet. Maar op een dag zullen ze het zien en zich schamen. Ze zullen zien hoeveel U van uw volk houdt...

Jesaja 30:18-26: De Heer zal jullie wel eerst alle dagen ellende en moeilijkheden geven... Hij zal jullie honger en dorst laten lijden. Maar... Dan zal Hij weer regen geven... Zo zal het zijn als Hij de wonden die zijn volk opgelopen had, komt genezen.

Jesaja 37:16-20. Heer van de hemelse legers, God van Israël, U woont tussen de engelen. U bent de God van alle volken. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. Red ons nu alstublief...

Jesaja 40:25-31. Kijk omhoog naar de hemel: wie heeft dat allemaal gemaakt? Hij die door zijn macht alle sterren één voor één tevoorschijn roept, al zijn het er nog zo veel. Hij is geweldig machtig. Niet één ster ontbreekt als Hij roept... De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht... Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend...

Jesaja 41:17-20. De arme mensen zoeken... Ik, de God van Israël, zal hen niet in de steek laten. Ik zal op de heuvels rivieren laten ontstaan. Ik zal bronnen maken in de dalen. Ik zal de woestijn veranderen in een waterplas. Ik zal het dorre land veranderen in een land vol waterbronnen. Ik zal in de woestijn en in de steppe allerlei bomen planten. Als de mensen dat zien, zullen ze begrijpen en toegeven dat Ik dat heb gedaan, Ik, de Heilige God van Israël

Jesaja 42:5-17. De Heer God zegt: Ik maakte de hemel en zette hem als een tent over de aarde heen. Ik maakte de aarde met alles wat daarop groeit. Ik gaf de volken het leven... Ik zal het donker voor hen veranderen in licht. Ik zal de weg voor hen vrijmaken. Deze dingen zal Ik voor hen doen. En Ik zal hen niet verlaten!

Jesaja 43:1-7. Ik ben je Maker. Ik heb je gevormd... Wees niet bang... Als je door het water gaat, zal Ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen. Want Ik, de Heer, ben je God...

Jesaja 43:10-13. Je moet weten en begrijpen dat Ik Dezelfde ben. Vóór Mij is er nooit een andere God geweest en er zal ook nooit een andere God zijn. Ik ben de Heer, en Ik ben de enige Redder.

Jesaja 44:2-8. Dit zegt de Heer: Ik ben jouw Maker. Door Mij ben jij ontstaan. Ik help je... wees niet bang. Ik heb het jullie toch van tevoren verteld? Zeg zelf maar: is er nóg een god behalve Ik? Er is geen andere god zo betrouwbaar en machtig als Ik. Ik ken er geen.

Jesaja 44:24. Ik ben jullie Redder en jullie Maker. Ik heb jullie gemaakt in de buik van je moeder. Ik ben de Heer, die alles doet. Ik zet de hemel neer boven de aarde. Ik alleen heb dat gedaan. Door mijn kracht bestaat de aarde.

Jesaja 45. Alleen Ik maak het licht en de duisternis. Alleen Ik breng vrede en onheil. Ik, de Heer, ben het die dat doet... Aarde, doe je mond open, zodat goedheid ontkiemt en rechtvaardigheid daaruit opgroeit. Ik, de Heer, heb dit gedaan.

Jesaja 46:3-4. Ik heb jullie gedragen vanaf de dag dat jullie werden geboren. En Ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want Ik ben altijd Dezelfde en Ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en Ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden. [vergelijk met de afgoden in verzen 1 en 2]

Jesaja 51:3. Ik zal Jeruzalem troosten. Ik zal de mensen troosten die daar tussen de puinhopen wonen. Ik zal de stad weer als het paradijs maken, als de tuin van de Heer. Vreugde, blijdschap, dankbaarheid, gezang.

Jesaja 51:12-16. Ik, Ik ben het die jullie troost, bewoners van Jeruzalem! Waarom zijn jullie zo bang voor een sterfelijk mens? Een mens die uiteindelijk net zo snel verdwijnt als het gras? Jullie vergeten Mij, de Heer, jullie Maker, die de aarde stevig neerzette en de hemel als een tent daarboven opzette. Want Ik ben jullie Heer God. Ik splijt de zee, zodat de golven bruisen en schuimen. Ik, die de hemel opzet als een tent en de aarde stevig neerzet, zeg tegen de bewoners van Jeruzalem: Jullie zijn mijn volk.

Jesaja 54:5. Want je Maker is jouw Man. Hij zal voor je zorgen. Zijn naam is 'Heer van de hemelse legers.' Je zal worden bevrijd door de Heilige God van Israël. Hij zal de God van de hele aarde worden genoemd.

Jesaja 54:10-17. De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor jou zal niet ophouden.

Jesaja 57:14-15. Dit zegt de Hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit. Ik ben de Heilige God. Ik woon in de hoge, heilige hemel. Ik woon óók bij de mensen die nederig begrijpen dat ze Mij nodig hebben. Bij de mensen die bij Mij terugkomen en Mij voortaan van harte willen gehoorzamen. Hun zal Ik nieuw leven geven.

Jesaja 57:16-19. Want Ik zal niet voor altijd boos blijven. Als Ik altijd boos zou blijven, zouden jullie niet kunnen blijven leven. Terwijl Ik jullie toch het leven heb gegeven.

Jesaja 64:8-12. Gebed: Maar Heer, U bent onze Vader. U heeft ons gemaakt zoals een pottenbakker iets maakt van de klei. Wij zijn de klei en U heeft ons met uw eigen handen gemaakt... Alstublieft Heer, wij zijn uw volk!

Jesaja 66:1-2. De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje... Ik heb immers alles gemaakt? Door Mij is alles ontstaan, zegt de Heer. Dit zijn de mensen naar wie Ik luister: arme mensen, mensen die de moed verloren hebben, mensen die geen hoop meer hebben en mensen die ontzag hebben voor mijn woord.

Jeremia 1:5-8. Nog voordat Ik je maakte in de buik van je moeder, kende Ik je al. Al voordat je werd geboren, gaf Ik jou je taak.

Jeremia 10:10-16. God maakte de aarde door zijn kracht [in tegenstelling tot afgoden]. De God van Jakob lijkt niet op die goden. Want Hij is de Maker van alles.

Jeremia 14:22. Is er ook maar één god van een ander volk die regen kan geven? Kan de hemel vanzelf regen geven? Nee, alleen U kan dat, onze Heer God. Daarom hopen wij op uw hulp. Want alleen U kan dit doen.

Jeremia 17:13. De mensen die zich niets van mijn woorden aantrekken, zijn ten dode opgeschreven. Want ze hebben U verlaten, de Bron van water dat leven geeft.

Jeremia 33:2-3. Ik ga dit allemaal doen. Ik doe alles wat Ik heb gezegd. Ik ben de Heer.Als je Mij om hulp roept, zal Ik je antwoorden. Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien, waarvan je nu nog niets weet.

Klaagliederen 3:20-36. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons! U bent zo trouw! (Gods doeleinden van beproevingen uitgelegd).

Ezechiël 17:23. Alle bomen zullen beseffen dat Ik, de Heer, de hoge cederboom heb omgekapt, de kleine boom heb laten verdrogen en de kleine tak tot een machtige boom heb gemaakt.

Ezechiël 34:25-31. En Ik zal ervoor zorgen dat er geen wilde dieren meer in het land zijn. Zo kunnen ze veilig wonen en slapen, zelfs in de wildernis en in de bossen. Ik zal op tijd regen geven, heerlijk zachte regenbuien in de regentijd...

Hosea 2:17. In die tijd zal Ik voor Israël een verbond sluiten met de wilde dieren, de vogels en de kruipende dieren zodat ze je geen kwaad doen.

Hosea 6:1-3. Kom, laten we weer naar de Heer teruggaan!... Hij zal komen en zijn licht zal op ons gaan schijnen. Dat is net zo zeker als dat morgen de zon weer opkomt. Hij zal eerst komen als een verwoestende stortregen. Maar daarna ook als de zachte regens die in de lente en de herfst het land vochtig maken.

Hosea 14:8. De bewoners van Israël zullen terugkomen en in vrede kunnen wonen. Het zal goed met hen gaan. Ze zullen levend worden als graan, groot worden als een wijnstruik, beroemd worden als de wijn van de Libanon.

Joël 2:21-27. Maar Ik zal jullie vergoeden wat [de sprinkhanen] in die jaren hebben opgegeten.

Joël 2:30-32. Er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde...Maar iedereen die Mij aanbidt, zal worden gered.

Joël 3:16. De Heer zal als een leeuw brullen vanuit Jeruzalem, zodat de hemel en de aarde beven. Maar zijn eigen volk zal bij Hem zo veilig zijn als in een schuilplaats.

Amos 4:13. Want Hij die de wind en de bergen maakt, Hij die de mensen laat weten wat zijn plannen zijn, Hij die de dag verandert in nacht, Hij die over de bergen wandelt, is de Heer, de God van de hemelse legers.

Amos 5:8-9. Hij die de sterren aan de hemel heeft gezet... Hij is het ook die de machtige neerslaat en zijn sterke stad verwoest.

Amos 9:5-10. Ja, de Heer van de hemelse legers raakt de aarde aan, en de aarde smelt weg... En net zoals geen enkel steentje door de zeef zal vallen, zo zal geen enkel slecht mens worden gered...

Nahum 1:3-7. [Gods macht in de schepping] De Heer is heel geduldig, maar ook heel machtig... De Heer is goed. Hij is een sterke Helper in tijd van nood. Hij zorgt voor de mensen die op Hem vertrouwen.

Habakuk 3. Heer, ik heb gehoord wat U gezegd heeft. Ik heb diep ontzag voor U. Heer, doe in de komende jaren alstublieft weer machtige dingen! Heb in uw woede ook medelijden met ons!... [overdenking van de schepping, opleving]

Haggaï 2:18-20. Ik vernielde jullie oogsten... Maar vanaf vandaag zal Ik jullie weer grote oogsten geven.

Zacharia 10:1-2,6. Vraag de Heer om regen in de lente. Dan laat Hij het bliksemen en regenen. Hij zal regen genoeg geven voor alle planten...

Zacharia 12:1-13:1. Dit zegt de Heer die de hemel als een tent over de aarde heeft gezet, die de aarde heeft gemaakt en die de geest in het binnenste van de mens heeft gemaakt. [de tijd van Jakobs verdrukking en lijden komt eraan, maar dan...] zal Ik mijn Geest uitstorten. Dat is de Geest van mijn goedheid en van gebed. (Zacharia 12:10) ... In die tijd zal er een bron geopend worden... In die bron zullen alle onreinheid en alle schuld afgewassen kunnen worden (Zacharia 13:1).

Maleachi 3:10-12. Probeer het maar. Dan zullen jullie zien dat Ik ervoor zal zorgen dat het goed met jullie gaat. Ik zal voldoende regen geven, zodat jullie grote oogsten zullen hebben...

Maleachi 3:16-18: De mensen die ontzag voor Mij hebben... Die mensen die in mijn boek opgeschreven staan, zullen van Mij zijn op de dag dat Ik over de mensen ga rechtspreken. Ik zal goed voor hen zijn en hen vergeven...

Matteüs 6:9-13. Gebed: Onze hemelse Vader [Schepper]...Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben...

Matteüs 6:25-27. Bergrede: Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten.

Matteüs 6:28-34. Bergrede: Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen.

Matteüs 7:7-11. Bergrede: Dan zal jullie hemelse Vader [Schepper] toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?

Matteüs 10:26-31. Onderricht van Jezus: Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat... Ook weet Hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.

Matteüs 11:25-30. Gebed en onderricht van Jezus: Dank U, Vader, Heer van de hemel en de aarde!... Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.

Lukas 12:4-7. Onderricht van Jezus: Jullie weten dat vijf mussen worden verkocht voor maar twee muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten... Ook weet Hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang! Want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.

Lukas 12:22-34. Onderricht van Jezus: Kijk eens naar de vogels... God geeft ze te eten... En kijk eens naar de lelies... Geef het Koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je Vader krijgen.

Johannes 1:1-18. In het begin was het Woord er... Alle dingen zijn door het Woord gemaakt... Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden... Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid...

Handelingen 4:23-31. Gebed van de apostelen toen de vervolgingen begonnen: Heer, U bent de God die de hemel, de aarde, de zee en alles heeft gemaakt... Geef ons de moed om vol geloof en zonder vrees uw woord te spreken...

Handelingen 14:15-18. Paulus in Lystra: Ga voortaan de levende God dienen! Hij heeft de hemel, de aarde, de zee en alles gemaakt... Maar ook toen al liet Hij de mensen zien dat Hij er is. Want Hij was goed voor jullie en gaf jullie de zon en de regen en goede oogsten, zodat jullie blij konden zijn.

Handelingen 17:22-31. Paulus in Athene: Maar Hij is de God die de wereld en alles heeft gemaakt... Want Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alles... En Hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan.

Romeinen 8:18-39. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is... Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden... En daar kijken we vol verwachting naar uit... Geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God.

1 Korintiërs 15:35-58. Alles wat je zaait, moet eerst sterven. Pas dan kan er nieuw leven uit ontstaan... Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Wat wordt gezaaid, is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood, is onsterfelijk... Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Houd vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat álles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden.

2 Korintiërs 4:6-18. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen... We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op... Daarom geven we nooit op.

2 Korintiërs 5:1-8. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen... Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt (= ons hemelse lichaam)... Want de Geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed.

2 Korintiërs 5:17-21. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan... Nu zijn ze vrijgesproken van schuld...

Galaten 6:14-16. Wat wél belangrijk is, is of God een nieuwe mens van je heeft gemaakt... [wat leidt tot] ...vrede en kracht...

Efeziërs 3:8-21. God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt... God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt.

1 Timoteüs 4:3-6. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt? Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor... Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed.

Hebreeën 2:10-18. ...God (die alle dingen voor Zichzelf en door Zichzelf heeft gemaakt)... Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor om de mensen zijn broeders en zusters te noemen... Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal begrijpt.

Hebreeën 3:1-6. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dít alles gebouwd heeft, is God... Wij zijn dat huis. Maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen.

Hebreeën 12:9. [Gehoorzaamheid] Dan moeten we toch nog veel méér gehoorzamen aan de opvoeding van de Vader van onze geest?

Jakobus 1:17-18. Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn.

1 Petrus 4:19. Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil, blijf dan helemaal op Hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek.