7.7. Toevallige eiwitten met alle atomen op aarde

In de lijst van toezeggingen werd aangenomen dat alle bruikbare atomen op de aarde, in de lucht, in het water en in de aardkorst, al tot aminozuren waren gemaakt en doelmatig in verzamelingen waren gerangschikt om het zo gemakkelijker te maken voor het toeval om met een bruikbaar eiwit op de proppen te komen. Er kan geschat worden dat er dan ongeveer 1041 van zulke verzamelingen beschikbaar zouden zijn. [1]

Als elke van deze verzamelingen een totaal aantal van 1024 verschillende ketens per jaar maakt, zoals aangenomen in toezegging 11, dan resulteert dat in een totaal aantal geproduceerde ketens van 1024 x 1041 per jaar op de hele aarde, wat gelijk is aan 1065. Onder toezegging 14 zou het totale aantal ketens dat sinds het begin van de aarde gemaakt is dan 5 x 1074 zijn, wat we zullen afronden tot 1075.

Volgende pagina


1 Er zijn op deze manier 2.5 x 1044 stikstofatomen en 9 x 1044 koolstofatomen beschikbaar. Omdat er een aanzienlijke variatie bestaat in de data waaruit dit berekend kan worden, zullen we het toeval helpen door de totalen te gebruiken die berekend zijn uit de meest gulle berekeningen, namelijk: 9.35 x 1044 stikstofatomen (C. C. Delwiche, "The Nitrogen Cycle", Scientific American [september 1970], p. 140) en 4.6 x 1045 koolstof-atomen (Morowitz, Energy Flow in Biology, p. 69) beschikbaar op aarde. Omdat er in sommige bacteriën 1.35 stikstofatomen per gemiddeld aminozuur benodigd zijn, zou de voorraad stikstof eerder op zijn dan de voorraad koolstof, waarvan er ongeveer vijf atomen per aminozuur benodigd zijn.

Om één van elke van de 20 aminozuren beschikbaar te hebben op elk punt in de gewenste keten met een lengte van 400, zullen er genoeg stikstof en andere benodigde elementen zijn voor 1041 verzamelingen. [Terug naar de tekst]