9.5. Van vier letters naar vierenzestig drietallen

Aanvankelijk dacht men dat slechts vier symbolen geen grote verscheidenheid aan boodschappen zou kunnen dragen. Het DNA-systeem lost dit op dezelfde manier op als onze code die de vier nummers gebruikte. De symbolen van de code worden in groepen van drie gelezen. Elk drietal van basen wordt een codon genoemd. Dit systeem, waarin maar vier letters worden gebruikt die in groepen van drie worden gelezen, is wonderbaarlijk eenvoudig. Eenvoudige dingen kunnen vaak tot complexe resultaten te verkrijgen, als ze op een intelligente manier gebruikt worden.

Het DNA lijkt altijd met drie letters tegelijkertijd te worden gelezen, in een bepaalde richting en zonder overlappingen. Het lezen moet natuurlijk een bepaald startpunt hebben.

De code in de dubbele spiraal heeft geen verdelingen tussen deze drietallen. Als we dit weer uitdrukken met behulp van de beginletters, dan zou dit er voor een bepaald stuk DNA als volgt kunnen uitzien: AGTCAAGCAGGGTCTCCC. Zoals je kunt zien is het belangrijk om te weten waar te beginnen, zodat de codons van drie letters op de juiste manier gelezen worden.

Volgende pagina