8.2. Voorbeelden van grote getallen

Laten we allereerst eens kijken naar het aantal seconden in een aanzienlijke tijdsperiode. Een minuut heeft slechts 60 seconden, maar een uur heeft al 3600 seconden. In een jaar zitten 31.558.000 seconden (als we rekening houden met schrikkeljaren). Stel je nu eens voor wat voor een enorm aantal seconden er moet zijn geweest sinds het begin van het heelal tot nu toe (gebruik hiertoe 15 miljard jaar, dat is een van de standaardschattingen van de evolutionisten). Het kan nuttig zijn om op dit punt even stil te staan en na te denken over de enormiteit van dat getal.

Maar als we het opschrijven lijkt het maar een klein getal te zijn: het gaat om minder dan 1018 seconden in de complete geschiedenis van het heelal.

Het gewicht van ons Melkwegstelsel, inclusief alle sterren en planeten en alle andere dingen, wordt geschat "in de orde van grootte van 3 x 1044 gram". [1] Zelfs het totale aantal atomen in het heelal is op het eerste gezicht niet erg indrukwekkend, totdat we gewend raken aan grote getallen. Dit aantal bedraagt 5 x 1078, gebaseerd op de huidige schattingen van de straal van 15 miljard lichtjaar en een gemiddelde dichtheid van 1/1030 gram per kubieke centimeter. [2]

Veronderstel nu dat elk van deze atomen zou kunnen uitzetten tot ze allemaal de afmeting van het huidige heelal hebben bereikt, zodat elk atoom zélf weer 5 x 1078 atomen zou hebben. Het totale aantal atomen in deze resulterende superkosmos zou dan 2.5 x 10157 bedragen.

Hiermee vergeleken is de kans dat een enkel eiwit zich door toeval zou kunnen vormen, gedurende de hele geschiedenis van de aarde, wellicht wat indrukwekkender geworden. Dat getal is namelijk 4000 maal groter dan het aantal atomen in het super-heelal dat we ons zojuist hebben voorgesteld. [3]

Volgende pagina


1 Encyclopaedia Britannica, 1967, zie "galaxy". [Terug naar de tekst]

2 Volgens Jesse L. Greenstein, die indertijd hoofd was van het Astronomy Department aan het California Institute of Technology (persoonlijk gesprek, november 1971), was het getal 1078 gebaseerd op een straal van 10 miljard lichtjaar. Omdat 15 miljard lichtjaar nu de alom aanvaarde schatting is, kunnen we berekenen dat het aantal atomen ongeveer 5 x 1078 bedraagt (het eerdergenoemde 1078 was "een benadering") . Huidige schattingen van de straal variëren van 10 tot 20 miljard lichtjaar, hoewel er nog steeds onzekerheid bestaat over metingen die verder gaan dan enkele honderden lichtjaren. [Terug naar de tekst]

3 10161 = (2,5 x 10157) x (4 x 103) [Terug naar de tekst]