VoorwoordMoleculaire biologie en de wetten van de kansrekening in niet-technische taal

Vergeleken met andere wetenschappen neemt de biologie in de gedachtenwereld van veel mensen een unieke plaats in. Biologie is immers de bestudering van levende organismen; wij maken zelf allemaal deel uit van dit domein. Dit vakgebied is intrigerend, niet alleen omdat het fascinerend is om levende organismen te bestuderen, maar ook omdat het de verbazingwekkende structuren en processen van ons eigen lichaam en brein beslaat. Daarnaast zou dit vakgebied mogelijk aanwijzingen kunnen opleveren aangaande de zin van ons bestaan. Al deze facetten kunnen dienen om je leven te verrijken en je begrip te vergroten van het verband tussen het leven op aarde en de rest van het heelal.

Dit korte boek presenteert enkele van de meest interessante ontdekkingen in de moleculaire biologie. De recentelijk geboekte vooruitgang heeft tot enthousiasme geleid onder zowel wetenschappers als leken. Natuurlijk is dergelijke informatie ook te vinden in een groot aantal boeken en tijdschriften, maar hier zullen deze feiten worden bekeken in de context van de overheersende wetenschappelijke filosofie, namelijk de filosofie van de evolutietheorie.

Bepaalde feiten die een sleutelrol spelen in de huidige biologische kennis zullen worden bestudeerd in het licht van die levensbeschouwing. De regels van de kansrekening zullen worden toegepast om te ontdekken of een dergelijke levensbeschouwing logisch gezien houdbaar is.

Dit boek kan dienen als een middel waarmee opmerkzame volwassenen en ‘oudere jongeren’ snel greep kunnen krijgen op de centrale feiten van de huidige moleculaire biologie en hun belang. Omdat het boek in niet-technische taal is geschreven, is het niet nodig om enige voorkennis van het vakgebied te hebben, maar toch zal enige informatie met betrekking tot onze huidige kennis van het leven op het moleculaire niveau in detail worden beschreven. Voor biologiestudenten kan dit een naslagwerk zijn voor dergelijke feiten en een bron voor ideeën over hoe deze feiten redelijkerwijs geïnterpreteerd kunnen worden.

Wellicht maakt ieder die over dit dynamische vakgebied schrijft zich enigszins zorgen over de actualiteit van zijn werk, zoals al eerder door een andere schrijver verwoord werd: "Het zal ongetwijfeld verouderd zijn tegen de tijd dat het gedrukt gaat worden." Omdat het onderhavige werk alleen over data gaat, is er enige hoop dat het niet zo snel achterhaald zal raken, omdat tijdloze principes gebruikt worden om de feiten in het licht van de kansrekening te onderzoeken en te evalueren. Wanneer je deze principes begrijpt, kun je ze ook op nieuwe onderzoeksresultaten toepassen wanneer deze zich aandienen. Gaandeweg zal duidelijk worden dat het mogelijk is om het belang van deze ontdekkingen nauwkeuriger te interpreteren, en dat het leven interessanter en belonender zal zijn ten gevolge van een duidelijker begrip van het grotere geheel.

James F. Coppedge, Ph.D.
juni 1973 [1]

Volgende pagina


1 Noot van de vertaler: voor mensen die denken dat dit boek oud en gedateerd is, wil ik graag het volgende opmerken:

1. Dit boek werd maar liefst 114 jaar na de publicatie van Darwins "Origin of Species" gepubliceerd, het boek dat nog steeds de basis vormt voor de evolutionistische levensbeschouwing.

2. Hoewel details in dit boek gedateerd mogen zijn en er in de decennia sinds publicatie veel is geleerd over dit onderwerp, staat de kern van het verhaal nog steeds als een huis. De uitgevoerde berekeningen zijn nog steeds een prima vingeroefening voor mensen die zichzelf (of anderen) zekerheid willen geven aangaande de mogelijkheid of onmogelijkheid van de evolutieleer.
[Terug naar de tekst]