Voorwoord

Het aanbreken van het nieuwe millennium was een uniek moment om terug te blikken op de voorgaande duizend jaar en te overpeinzen hoe ver de beschaving al was gevorderd. De gemakken en de luxe, de gezondheid en de welvaart die de meesten van ons in de 21e eeuw ter beschikking hebben, is in grote mate te danken aan de opkomst van de moderne wetenschap. Vandaag de dag is de wetenschap een bijna uitsluitend seculiere aangelegenheid, die door de media en de universiteiten wordt voorgesteld als de tegenpool van geloof, en daarom intrinsiek vijandig staat tegenover godsdienst. Maar dit is, historisch gezien, een grove verdraaiing van de werkelijkheid! Wist jij dat de meeste grote wetenschappers in de geschiedenis Bijbelgelovende christenen waren? Dit online boek presenteert drie verrassende feiten over de geschiedenis van de moderne wetenschap (zie de inleiding voor uitleg en een definitie van de gebruikte termen):

  1. De meeste grote wetenschappers van de afgelopen 1000 jaar waren christenen en creationisten.
  2. Voor deze wetenschappers was het christendom de stuwende kracht achter hun ontdekkingen.
  3. De christelijke levensbeschouwing was de moeder van de moderne wetenschap en de belangrijkste drijfveer voor de moderne wetenschap.

Onderaan de pagina's van dit boek staan vaak links naar andere online bronnen (in het Engels) voor vervolgstudie. Als je iets aan deze materialen hebt gehad, laat het ons dan alsjeblieft even weten via e-mail. De inhoud van dit boek mag zonder beperkingen gebruikt worden door christelijke leraren, mits de inhoud niet verkocht wordt en de bron als volgt wordt vermeld:

Bron: www.scheppingswetenschap.nl
Copyright © 2000- David F. Coppedge, Master Plan Productions


Wij willen de kerk van Jezus Christus aanmoedigen om haar rijke wetenschappelijke erfgoed terug te eisen!

Volgende pagina


Deze materialen werden voor het eerst gepresenteerd op een bijeenkomst van de Bible-Science Association of the San Fernando Valley, California, op 20 november 1999 door David Coppedge (onderwijs, natuurkunde), Mark Armitage (biologie) en David Phillipps (paleoantropologie). Sindsdien heeft David Coppedge het materiaal verder uitgebouwd en het gepresenteerd in diverse kerken, klaslokalen en organisaties. Coppedge zegt: "Dit is een van de meest verlichtende en bemoedigende onderzoeksprojecten geweest waar ik ooit aan heb meegewerkt."

David Coppedge is de eindredacteur van de populaire Creation-Evolution Headlines.