6. Waar natuurlijke selectie faalt

    Onder wetenschappers bestaat, wat betreft de interpretatie van het bewijs, vaker onenigheid dan overeenstemming. [1]
    David I. Blumenstock

Zonder natuurlijke selectie is de evolutietheorie dood. Dit proces is voor de fanatiekere volgelingen van de evolutietheorie bijna een godheid geworden, hoewel zij zich daarvan natuurlijk geenszins bewust zijn. Vaak wordt aan het eind van een wetenschappelijk artikel een korte vorm van aanbidding aangetroffen. Een schrijver zal, na prachtig uitgewijd te hebben over de een of andere mooie aanpassing, zijn publicatie vaak eindigen op een manier als de volgende: "We zullen ons tot in de eeuwigheid verbazen over de ongelooflijke waarheid dat wezens zo ingewikkeld als wijzelf kunnen worden voortgebracht door de langdurige werking van natuurlijke selectie." [2]

Voordat we verder gaan met de intrigerende taak om de waarschijnlijkheidstheorie op het ontstaan van eiwitmoleculen toe te passen, is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de beperkingen van natuurlijke selectie. Wanneer we ons bewust zijn van deze beperkingen, zullen we meer zekerheid verkrijgen wat betreft het waarheidsgehalte van de evolutietheorie.

Volgende pagina


1 David I. Blumenstock, "The Ocean of Air" (New Brunswick, N.l.: Rutgers University Press, 1959), p. vii van het voorwoord. [Terug naar de tekst]

2 Francis H. C. Crick, "The Language of Life", 1969 Yearbook of Science and the Future (Britannica), p. 139. [Terug naar de tekst]