Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?Wat er gebeurt wanneer de kerk de schepping negeert

In de gemeente die ik zo nu en dan bezoek, worden regelmatig videoclips vertoond van kinderen op de zondagsschool of het jaarlijkse Bijbelkamp. Het is hartverwarmend wanneer je die onschuldige gezichtjes ziet terwijl ze aandachtig naar de Bijbelverhalen luisteren en horen hoe God voor hen zorgt. De volwassenen die de filmpjes zien grinniken en denken: "Is dat niet schattig?"

Die vraag kunnen we ongetwijfeld bevestigend beantwoorden, maar deze kinderen hebben nog een heel leven vóór zich. Ik wil dus eigenlijk ook...

De rest van het verhaal...

Blik tien jaar vooruit in de toekomst. Een groot aantal van deze kinderen zit nu in de natuurkunde- en biologieklassen op de middelbare school of op de universiteit. Hun plooibare denkvermogen wordt nu blootgesteld aan de meedogenloze aanvallen van de dogmatische evolutionistische professoren, die met veel plezier hun geloof aan flarden rijten en alle Bijbelgelovende mensen er doen uitzien als achterlijke, ouderwetse idioten. Wat kunnen de gevolgen zijn? Laten we eens in de geschiedenis duiken...

Voorbeelden uit de geschiedenis

Elk van de personen in de volgende waargebeurde verhalen begon zijn jonge jaren in de kerk, hoorde het evangelie en geloofde in God. Maar toen gebeurde er iets.

 • Charles Darwin

  Charles Darwin ging naar school om een geestelijke te worden. Hij zei: "Toen twijfelde ik op geen enkele manier aan de strikte en letterlijke waarheid van elk woord in de Bijbel." Hij studeerde theologie aan de universiteit van Cambridge en was gecharmeerd van de werken van William Paley, de schrijver van "Natural Theology" en "Evidences of Christianity". Paley schreef dat het bestaan van een horloge wees op het bestaan van een horlogemaker, en dat de ontwerpkenmerken van de natuur wezen op het bestaan van een Ontwerper. Darwin was zo onder de indruk van Paley dat hij beweerde dat hij Paleys werken bijna helemaal uit het hoofd kon citeren. Maar een groot aantal kerken was in die tijd geleidelijk afgegleden naar een apathische toestand aangaande de scheppingsleer. Vele zagen de natuur als niets meer dan een soort horloge waar God verder nauwelijks meer om gaf of voor zorgde. Het maakte niet uit hoe oud de schepping was, of dat de Bijbel al dan niet de waarheid vertelde over een schepping in zes dagen. Sommige kerken onderwezen dat de levenssoorten onveranderlijk waren. Andere onderwezen dat de zondvloed in Noachs dagen niet wereldwijd plaatsvond; als het al geen mythe was, dan was het niets meer dan een plaatselijke vloed, één van vele. Samengevat: je kon de Bijbel niet vertrouwen op het gebied van wetenschappelijke onderwerpen.

  Toen Darwin zijn baan accepteerde als naturalist aan boord van de Beagle onder kapitein Fitzroy, een vroom christen, begon hij - eenmaal aan boord - een nieuw boek te lezen. Dat boek was "Principles of Geology" van Charles Lyell. Lyell beargumenteerde dat de aarde oud was, dat alle natuurlijke processen langzaam en geleidelijk plaatsvonden, en dat de werking van de natuur zoals wij die vandaag de dag zien onbegrensd naar het verleden zou kunnen worden geëxtrapoleerd. De implicatie was dat er geen bijzondere schepping was, en ook geen vloek of wereldwijde zondvloed. Darwin observeerde levenssoorten die in de loop der tijd leken te zijn veranderd. Hij begon de bergen en de hele wereld te zien als manifestaties van natuurkrachten die over tijdspannes van miljoenen jaren te werk gingen. Toen hij eenmaal op de gladde helling was gestapt door aan de schepping te gaan twijfelen, verloor hij zijn vertrouwen in de betrouwbaarheid van de hele Schrift. Rond 1839 was zijn ongeloof zó volledig, dat hij er later het volgende over schreef: "Rond deze tijd was ik geleidelijk tot het besef gekomen dat het Oude Testament net zomin kon worden vertrouwd als de heilige boeken van de Hindoes of de overtuigingen van elke willekeurige barbaar". En dus begon hij na te denken over hoe de ontwerpkenmerken van het leven zouden kunnen zijn ontstaan zonder een Ontwerper. Hij legde zijn gedachten vast in het boek "De oorsprong der soorten". Aanvankelijk hadden zijn speculaties alleen maar betrekking op de biologie, maar zijn nieuwe naturalistische manier om de wereld te zien begon zich al snel te verspreiden over de antropologie, geologie, astronomie, natuurwetenschappen, psychologie, sociologie, politicologie, recht, ethiek, cultuur, kunst en... alles.

  Gebeurtenis: Een theologiestudent is niet in staat om het boek Genesis te verdedigen.
  Gevolg: Een alternatieve grondslag voor alles in het heelal.

 • Karl Marx en Friedrich Engels

  Jerry Bergman beschrijft de jonge jaren van deze grondleggers van het communisme:
   Marx werd in 1818 geboren en in 1824 in de Lutherse kerk gedoopt. Hij bezocht een lutherse basisschool, werd geprezen om zijn "eerlijke" werkstukken over morele en godsdienstige onderwerpen en werd door zijn onderwijzers beschreven als 'matig gevorderd' in de theologie (zijn eerste geschreven werk ging over "de liefde van Christus"). Dat veranderde toen hij aan de universiteit van Berlijn in aanraking kwam met Darwins werken en ideeën... Marx' kompaan en vaak mede-auteur, Friedrich Engels, werd opgevoed door een strenge en vrome Bijbelgelovende vader, maar ook Engels wees het christendom af, kennelijk deels als gevolg van zijn studies aan de universiteit van Berlijn.
  In eerste instantie schreef Engels aan Marx: "Darwin, die ik nu lees, is uitmuntend." Beide mannen leerden revolutionaire ideeën die zich door Europa aan het verspreiden waren, maar Darwins theorie was de beslissende factor om te breken met alles wat christelijk was. Marx schreef aan Engels: "Darwins boek is heel belangrijk en geeft mij een basis in de natuurwetenschappen voor de klassenstrijd in de geschiedenis." Hij schreef Darwin met de vraag of hij zijn nieuwe boek "Das Kapital" aan hem mocht opdragen, maar Darwin weigerde. Hij vreesde een negatieve reactie van godsdienstige mensen. Desalniettemin bouwden de vaders van het communisme hun structuur op de basis van het Darwinisme.

 • Vladimir Lenin

  Lenin werd grootgebracht door Bijbelgelovende ouders in de middenklasse. Maar Bergman schrijft ook over hem dat "hij de werken van Darwin en Marx ontdekte, wat zijn leven voor altijd veranderde." Lenin wees de Bijbel uiteindelijk volkomen en finaal af, met de woorden: "Darwin maakte een einde aan het geloof dat de dier- en plantensoorten niet aan elkaar verwant zouden zijn, behalve door toeval, en dat zij door God geschapen, en dus onveranderlijk, zouden zijn." Op het hoogtepunt van de zuiveringen en het bloedvergieten dat volgde op de Oktoberrevolutie van 1917, had Lenin een klein icoon van de evolutieleer in zijn werkkamer: een beeld van een aap die bovenop een stapel boeken zat (inclusief "De oorsprong der soorten") en nadacht over een menselijke schedel.

 • Jozef Stalin

  Wist jij dat Stalin een seminariestudent was? Hij ging naar de theologische school van Gori om priester te worden in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij vond daar echter een exemplaar van "De oorsprong der soorten" en las het. Hij vertelde een medestudent: "Weet je, ze houden ons voor de gek: er is geen God... Ik zal je een boek lenen om te lezen; het zal je laten zien dat de wereld en alle levende dingen heel anders zijn dan wat jij je hebt voorgesteld, en dat al dat gepraat over God pure onzin is."
  "Welk boek is dat?", vroeg zijn klasgenoot.
  "Darwin. Je moet het echt lezen."

  Wat zou deze voormalige seminariestudent later worden? Stalin de communistische dictator, Stalin het egomanische monster, dat het idee van "survival of the fittest" heel zelfgenoegzaam gebruikte als rechtvaardiging voor de wrede afslachting van miljoenen mensen. Salisbury van de New York Times beschrijft Stalins systeem van gevangenkampen: "Een heel continent vol terreur... vergeleken met degenen die in het terreurregime van de Sovjets honderdduizenden executies uitvoerden en miljoenen mensen de dood injoegen, leken de tsaren welhaast goedaardig... Ons hoofd duizelt wanneer we nadenken over dit kwaad, een stelselmatig systeem waaronder elk jaar drie of vier of nog meer miljoenen mensen veroordeeld werden tot dwangarbeid en eeuwige verbanning - en dat terwijl de gevangenen vaak niet eens verteld werd wat hun straf was."

  Gebeurtenis: Vier universiteitsstudenten verliezen hun geloof in God als Schepper.
  Gevolg: 140 miljoen mensen afgeslacht door het communisme!
   Is de bijzondere schepping een bijzaak, of alleen maar interessant voor nerds? Vraag het de mensen die onder het communisme hun leven verloren. Vraag het de pastors die ineens vastzaten aan de verkeerde kant van het IJzeren Gordijn. Vraag het de Chinese of Cubaanse pastors die tot op de dag van vandaag in de gevangenis vergaan, en wier bewakers nog steeds het Darwinisme gebruiken om hun wreedheid te rechtvaardigen. Lees, met tranen in je ogen, Richard Wurmbrands klassieke boek "Gemarteld om Christus' wil" over de communistische kampbewakers, die alle menselijke gevoeligheid hadden verloren, die nederige christelijke pastors bijna doodsloegen om hen vervolgens aan kruisen te binden en andere gevangenen op hen te laten poepen, die hen opsloten in vrieskisten om hen steeds maar weer te laten ontdooien, die spijkers in de kisten sloegen waarin zij hen hadden opgesloten, die hen lieten verhongeren en hen verontmenselijkten, die hen wekenlang hersenspoelden met de boodschap "Communisme is goed! Communisme is goed! Christendom is stom! Christendom is stom! Geef op! Geef op!" Vergeet Pol Pot en de killing fields nooit! Vergeet het Plein van de Hemelse Vrede nooit! Vergeet de Oekraïne nooit, waar miljoenen mensen langzaam werden verhongerd! Vergeet nooit dat ideeën gevolgen hebben!
  De twintigste eeuw wordt soms wel "Darwins eeuw" genoemd. Het was ook de eeuw met de grootste bloedbaden in de geschiedenis van de mensheid. Elk van de drie grootste massamoordenaars die ooit hebben geleefd, Mao Zedong (tot 80 miljoen slachtoffers), Josef Stalin (ongeveer 60 miljoen) en Adolf Hitler (12 miljoen), rechtvaardigde zijn zuiveringen met Darwinistische principes. Lees Jerry Bergmans artikel "The Darwinian Foundation of Communism" voor een uitstekende uiteenzetting over dit onderwerp. In het artikel van J. Gresham Machen dat eerder werd aangehaald, spoort hij de kerk aan om zich te mengen in de strijd om ideeën. De mars van Darwin naar Stalin is een klassiek voorbeeld van zijn waarschuwing: "Wat vandaag niets meer is dan een academische speculatie, zal morgen legers in beweging zetten en hele rijken omverwerpen. In die tweede fase is het al te laat om bestreden te worden. Het moment om dat idee een halt toe te roepen was toen het nog steeds onderwerp van vurige discussies was" (nadruk toegevoegd). Helaas vonden veel "zieltjeswinners" tijdens de opkomst van het Darwinisme, inclusief Moody en Spurgeon, het minder belangrijk om zich te mengen in de strijd om ideeën dan om zielen te winnen. Machen schreef zijn woorden in 1912, in de tijd tussen hun falen en de holocaust. Hij observeerde een kerk die zich concentreerde op het korte termijn doel van individuele verlossingen, en die zich niet bewust was van de intellectuele krachten in de wereld die de geloofwaardigheid van het christendom zelf ondermijnden. Hij schreef:
   "Laat de kerk - in een tijd van toegenomen specialisatie, van vernieuwde interesse in letterkunde en geschiedenis, van een rigoureuzere wetenschappelijke methode - maar doorgaan met het prijsgeven van de Bijbel aan haar vijanden. Je kunt ervan op aan dat zij de Bijbel wetenschappelijk zullen bestuderen, als de kerk dat niet zal doen. Laat de kerk de sociologie maar volledig vervangen door het Hebreeuws, en praktische bedrevenheid door bewijsvoering voor het evangelie. Laat haar de voorbereidingstijd voor de bediening maar inkorten, sta haar maar toe dat deze steeds meer onderbroken wordt door vroegtijdige praktische activiteiten. Op die manier zal zij hier en daar wel een verdwaald schaap oppikken. Maar haar gewin zal slechts tijdelijk zijn. De grote stroom van de moderne cultuur zal haar nietige draaikolkje vroeger of later overspoelen" (nadruk toegevoegd). En dat is precies wat er gebeurd is, en wat vandaag de dag nog steeds gebeurt.
 • John D. Rockefeller

  Rockefeller werd grootgebracht met christelijke overtuigingen en was gedurende zijn carrière losjes verbonden aan enkele godsdienstige liefdadigheidsinstellingen. Hij leerde echter ook over het Darwinisme en werd een volwaardig sociaal-darwinist; het "survival of the fittest" principe was de drijfveer achter zijn onverzadigbaar streven naar economische macht en zijn meedogenloosheid jegens zijn concurrenten. Nadat hij de evolutieleer had omarmd, beschouwde hij de Bijbelse verhalen als mythologie.

 • Andrew Carnegie

  Andrew Carnegie groeide op in een christelijk gezin, maar ging toen naar de universiteit waar hij over Darwin leerde. Nadat hij de boeken van Charles Darwin en Herbert Spencer had gelezen, schreef hij: "Ik herinner mij dat het licht als een vloed binnenstroomde en alles duidelijk was. Niet alleen wist ik af te komen van de theologie en het bovennatuurlijke, maar ik had ook de waarheid van de evolutie gevonden."

  Carnegie werd een volgeling van Herbert Spencer, de Britse exponent van het Darwinisme. Toen Spencer op uitnodiging van Carnegie naar Amerika kwam, vertelde hij Carnegie dat het een wetenschappelijk feit was dat iemand als hij de top zou moeten bereiken. Een commerciële toepassing van survival of the fittest was immers in overeenstemming met de natuurlijke orde; dat was helemaal niet onnatuurlijk, verkeerd of boosaardig.

  Gebeurtenis: Twee zakenlieden vallen van hun geloof in God als de Schepper af wanneer zij over evolutie leren.
  Gevolg: Sociaal darwinisme en moordend kapitalisme.
   Hoeveel Amerikaanse christelijke zakenlieden verloren hun bestaansmiddelen en hun gezinnen door de meedogenloze "ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke" praktijken van Carnegie en Rockefeller, die deze praktijken rechtvaardigden met de zogenaamde "wetenschappelijke" wet van "survival of the fittest"? Ideeën hebben gevolgen.
 • Julius Wellhausen

  Deze universiteitsstudent, die met de Bijbel was opgegroeid, leerde ook over Darwins theorieën en paste deze toe op de theologie. Hij werd een van de belangrijkste voorstanders van de zogenaamde Graf-Wellhausen "documentaire hypothese", waarin Darwinistische aannames worden toegepast op de Bijbelse geschiedenis. Wellhausen geloofde, op basis van de evolutieleer, dat de vroege mens heel primitief was: het was onmogelijk dat het Hebreeuwse volk al vanaf het begin geavanceerde theologische ideeën had gehad. Nee, omdat alles evolueert, moet ook de theologie evolueren. Het Joodse monotheïsme evolueerde uit een ouder, primitief polytheïsme. Dit was een "wetenschappelijkere" benadering van de Bijbel.

  Gebeurtenis: Een theologiestudent is niet voldoende gewapend tegen het Darwinisme en zwicht.
  Gevolg: Hogere Schriftkritiek, modernisme, liberalisme.
   Is de hogere Schriftkritiek een doorn in de zijde van de kerk van Jezus Christus gebleken?
 • John Muir

  De jonge John Muir groeide op in een godvruchtig christelijk gezin, waarin de kerk het middelpunt was. Zijn vader was een gebedsleider en preekte zo nu en dan in de kerk. Maar John observeerde hoe de christenen van zijn tijd de schepping met meedogenloze onverschilligheid plunderden; zij verwoestten hele bossen alsof het onkruid was en zij waren alleen maar geïnteresseerd in de bouw van huizen en hun boerenbedrijven. Muirs vader was een gemene, wrede leermeester. Uiterlijk was hij bijzonder godsdienstig, maar hij had totaal geen interesse in de grootste liefde van zijn zoon: de schepping.

  Toen John naar de universiteit ging, leerde hij over het Darwinisme en al snel omarmde hij die levensbeschouwing. Ook al noemde John Muir het woord "God" vaak in zijn welsprekende en invloedrijke werken, toch is het duidelijk dat hij geen heil zag in de Bijbel of in Jezus Christus. Als volwassene schreef hij:
   De wereld, zo wordt ons verteld, werd speciaal voor de mens gemaakt - een aanname die niet door alle feiten wordt ondersteund. Eén bepaalde klasse die uit een groot aantal mensen bestaat... heeft een exact, dogmatisch inzicht in de bedoelingen van de Schepper, en het is nauwelijks mogelijk om je schuldig te maken aan oneerbiedigheid wanneer je over hun God spreekt - net zoals in het geval van de heidense afgoden. Hij is... net zo verzonnen als een marionet in een goedkoop poppentheater.
  Muir werd een pantheïst. Hij aanbad en diende de schepping meer dan de Schepper. Hij leerde zijn kinderen om "God" niet als persoon te vereren, maar als een liefdevolle, intelligente geest die het heelal schiep, doordringt en beheerst. Zij werden niet geleerd om te bidden, behalve in dat ene geval toen Muir tegen zijn vrouw zei dat hij wenste dat zij het "Onze Vader" zouden kennen... naast de teksten van Milton, Burns, Wordsworth en Shelley. Muir was de oprichter van de Sierra Club, die is uitgegroeid tot een van de voornaamste progressieve milieugroeperingen ter wereld. Hij gaf het "Genesismandaat" (Genesis 1:28) vaak de schuld voor al het kwaad dat onze planeet is aangedaan.

  Gebeurtenis: Een christelijke jongeman ziet hoe zijn kerk de schepping verwaarloost.
  Gevolg: De Sierra Club, pantheïstische aanbidding van de natuur en radicaal ecologisme.
   John Muir had een geweldig geschenk aan de kerk kunnen zijn. Stel je eens voor wat voor een leven hij had kunnen leiden - met zijn gevoeligheid, scherpzinnigheid, schrijftalenten, enthousiasme, charisma, doorzettingsvermogen en uitbundige liefde voor de natuur - als hij zich door de Heilige Geest had laten leiden. Denk eens aan alle jonge mensen die hij had kunnen beïnvloeden en aan de boeken die hij had kunnen schrijven. Maar de kerk van zijn tijd had hem verloren en aan de vijand overgegeven, omdat men de schepping "onbelangrijk" vond.
 • H. G. Wells

  Zijn moeder had haar twijfels toen ze de jonge Herbert G. Wells naar de universiteit stuurde. Ze wist dat "Darwins bulldog", Thomas Huxley, een van zijn professoren zou zijn. Haar grootste angsten werden werkelijkheid. Huxley transformeerde deze jonge universiteitsstudent, die door een christelijke moeder was grootgebracht, tot een christenhatende radicaal. H. G. Wells’ denkvermogen en talenten werden tegen de kerk gekeerd. Hij zette zich actief in om de samenleving, op basis van Darwinistische principes, om te vormen tot een socialistische utopie, alleen om op hoge leeftijd gedesillusioneerd te raken over de volkomen zinloosheid van het leven. Zijn romans "The Time Machine" en "War of the Worlds" gaan uit van een onpersoonlijk, ongeleid, zinloos en meedogenloos heelal.

  Gebeurtenis: Een jongen uit een christelijk gezin wordt, ongewapend, aan de kerk van Darwin overhandigd.
  Gevolg: Fabianistisch socialisme, sociaal darwinisme, literatuur gebouwd op evolutionistische ideeën.
   Hiermee willen we niet beweren dat het Darwinisme de enige reden is waarom deze mannen deden wat zij deden, of dat zij hun christelijke opvoeding niet op een andere manier zouden hebben afgewezen. Maar in al deze gevallen was het Darwinisme een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden om de Bijbel af te wijzen en gaf de evolutieleer hun de "wetenschappelijke" rationalisatie van al het kwaad dat zij uitvoerden na van hun geloof te zijn gevallen.
 • William Jennings Bryan

  Driemalig presidentskandidaat William Jennings Bryan stond bekend als een vurig verdediger van het christendom en tegenstander van de evolutieleer. Maar toen hij in 1925 moest getuigen tijdens het wereldberoemde Scopes Monkey Trial in Dayton, Tennessee, wist de progressieve, sceptische advocaat Clarence Darrow hem op de knieën te krijgen:
   Darrow: Gelooft u dat alles in de Bijbel letterlijk geïnterpreteerd zou moeten worden?
   Bryan: Ik geloof dat alles in de Bijbel aanvaard zou moeten worden zoals het daarin wordt voorgesteld...
   Darrow: Gelooft u dat de aarde in zes dagen werd gemaakt?
   Bryan: Niet in zes dagen van 24 uur... mijn indruk is dat dit tijdspannes waren...
   Darrow: Welnu, als u deze tijdspannes noemt, dan zou het ook om een heel lange tijdsduur kunnen gaan?
   Bryan: Dat is mogelijk.
   Darrow: De schepping zou dan een heel erg lange tijdspanne in beslag hebben kunnen nemen?
   Bryan: Het zou miljoenen jaren geduurd kunnen hebben.
  Ten overstaan van de hele wereld (via de radio) wist Bryan ook geen antwoord te geven op de vraag waar Kaïns vrouw vandaan was gekomen en op de vraag of de zondvloed van Noach wereldwijd was geweest. De media zagen al snel een thema: zelfs één van de bekendste fundamentalisten kon niet verdedigen wat hij geloofde. Het duurde niet lang voordat Bryan werd afgeschilderd als een anti-intellectuele hansworst, die de wetenschappelijke feiten negeerde en in ouderwetse godsdienstige mythen geloofde. Het (Bijbelse) "fundamentalisme" werd, ondanks de achtenswaardige Schriftgeleerden die de basis hadden gelegd, nu gelijkgesteld aan obscurantisme en kwezelarij. Dat stereotype houdt vandaag de dag nog steeds stand in de vreselijk onnauwkeurige Broadway musical en film "Inherit the Wind" (op de favorietenlijst van een groot aantal openbare scholen), waarin Bryans Bijbelblunders het mikpunt van spot zijn.

  Gebeurtenis: Een christen is niet in staat om te verdedigen wat hij gelooft.
  Gevolg: Het Bijbels fundamentalisme wordt over de hele wereld het mikpunt van spot.

 • Charles Templeton

  Wie leerde Billy Graham preken? Wie deelde zijn kamer met hem en was zijn mentor op zijn evangelisatietochten? Wie bracht in zijn jonge jaren duizenden mensen tot geloof in Christus, om in zijn latere jaren een boek te publiceren met de titel... (ben je er klaar voor)...

  "Vaarwel aan God - Mijn redenen om het christelijke geloof af te wijzen"

  Wat was er gebeurd? Toen Charles Templeton de Heer aannam, was dat een emotionele beslissing geweest (iets wat tegenwoordig vaak gebeurt onder jonge mensen), maar zijn beslissing was nooit echt geworteld in de redenen voor wat hij geloofde. Hij stond een tijdje "in vuur en vlam" voor Christus, maar begon toen boeken te lezen die twijfels opriepen over het boek Genesis en die de evolutieleer als een feit voorstelden. Toen ging hij naar Princeton Theological Seminary, waar het onderricht al verwaterd was met moderne wetenschappelijke uitleggingen van de oorsprong van het heelal en het leven. Hij leerde daar meer over Charles Darwin en evolutie. De kerk had hem niet voorbereid op de aanvallen van de ogenschijnlijk "wetenschappelijke" verklaringen van het heelal, de aarde en het leven. Hij zei tegen Billy Graham:
   Maar Billy, het is eenvoudig niet mogelijk om nog te blijven geloven in, bijvoorbeeld, het Bijbelse scheppingsverslag. De wereld werd niet geschapen over een periode van slechts enkele dagen, enkele duizenden jaren geleden; zij is over miljoenen jaren geëvolueerd. Dat is geen speculatieve zaak, het is een aantoonbaar feit.
  De kerk had hem ook geen geloofwaardig antwoord gegeven op het probleem van het lijden; hij kon niet geloven dat God een dergelijke wereld vol ziekte en dood zou toestaan. Maar zijn val begon toen hij de betrouwbaarheid van het boek Genesis in twijfel begon te trekken. Dat bracht hem op de gladde helling en uiteindelijk werd hij beroofd van zijn geloof in de Heer Jezus en hij zou veranderen in een bittere scepticus. Later schreef hij:
   Ik geloof dat er geen opperwezen is met menselijke eigenschappen - geen God in de Bijbelse zin - maar dat al het leven het gevolg is van tijdloze evolutionaire krachten... over miljoenen jaren.
  Templetons tragische val uit Gods genade vormt zowel de opening als de afsluiting van Lee Strobels uitstekende boek over apologetiek, "The Case for Faith". Je kunt er ook over lezen op de website van Answers in Genesis.

  Gebeurtenis: Een vurig evangelist leert over evolutie en begint de betrouwbaarheid van het boek Genesis in twijfel te trekken.
  Gevolg: Evangelist voor Christus verandert in een bittere evangelist voor het scepticisme.
   Hoeveel zielen kregen het goede nieuws niet te horen van deze evangelist die zijn goede boodschap verloor? Satan wint weer. Kan Templeton de scepticus vanuit het graf nog steeds tot ons preken (hij stierf in juni 2001)? Helaas is dat het geval. In "Vaarwel aan God" zei hij:

   Een belangrijke factor in de drastische afname van het kerkbezoek over de hele wereld is ongetwijfeld de irrelevantie van de moderne prediking.

   Studenten in jouw kerk die overtuigd zijn geraakt van de Darwinistische uitleg van het leven zullen de Bijbelse verhalen al snel als mythen gaan beschouwen: irrelevant, oninteressant, dwaasheid.
 • Michael Shermer

  Ca. 1965: "Ooit, in mijn jeugd, was ik een wedergeboren christen... en ik was er heel serieus mee bezig (mijn familie werd gek van mijn constante gepreek en ik getuigde vaak tegenover vreemdelingen...)".

  2001: Hij nam deel aan een venijnig schepping-evolutiedebat met dr. Duane Gish, waarin hij christenen beschuldigde van racisme, kwezelarij en anti-wetenschappelijke "bizarre" overtuigingen.

  Wie is hij? Michael Shermer, hoofd van de Los Angeles Skeptics Society, uitgever van "Skeptic" magazine, schrijver voor "Scientific American" op het gebied van pseudo-wetenschappelijke beweringen (waaronder het "creationisme") en openbaar spreker met als doel het Darwinisme en scepticisme te bevorderen. Wat was er gebeurd? Ook hier weer: het Darwinisme op de universiteit. Een universiteitsprofessor wist deze kwetsbare jongeman te ontwapenen met schijnbaar overtuigende "wetenschappelijke" argumenten dat evolutie een feit was en dat de Bijbel niet vertrouwd kon worden.

  Gebeurtenis: Een vermeend "wedergeboren" jongen, met vuur voor de Bijbel, leert op school over het Darwinisme.
  Gevolg: Een anti-christelijke evangelist voor het scepticisme.

We hebben hier enkele prominente namen genoemd van mensen die hun geloof verloren aan de evolutieleer en vervolgens op grote schaal vernielingen aanrichtten in de samenleving. Maar er zijn talloze anderen, die stilletjes een leven buiten de kerk leiden, wiens geloof werd verwoest door de valse retoriek van het Darwinisme. Ken jij "de rest van het verhaal" over de jonge mensen die in jouw kerk zijn opgegroeid?

Nieuwsgierige jonge denkers willen weten...

 • Waar kreeg Kaïn zijn vrouw?
 • Hoe zit het met de dinosauriërs?
 • Waar kwamen de menselijke rassen vandaan?
 • Bestaat buitenaards leven?
 • Hoe kon Noach al die dieren in de ark krijgen?
 • Is de aarde echt miljoenen jaren oud?
 • Hoe zit het met de oerknal?
 • Waarom is er zo veel pijn en leed, als God alles heel goed maakte?

Als de kerk geen antwoorden heeft [1], zullen de volgende instellingen graag hun mening geven:

 • Openbare scholen: EVOLUTIE
 • Websites, boeken: EVOLUTIE
 • Televisie: EVOLUTIE
 • Musea: EVOLUTIE
 • Media: EVOLUTIE
 • Nationale parken: EVOLUTIE
 • Universiteiten: EVOLUTIE

De seculieren zullen ook ongetwijfeld hun versie aanbieden van alle doctrines die wij eerder vermeldden onder reden 2:

 • Huwelijk en gezin: EVOLUTIE
 • Menselijke seksualiteit: EVOLUTIE
 • Zonde en oordeel: EVOLUTIE
 • Verlossing: EVOLUTIE
 • Wet en overheid: EVOLUTIE
 • Werk en zingeving: EVOLUTIE
 • Kunst en wetenschap: EVOLUTIE
 • Eeuwige bestemming: EVOLUTIE

Wanneer de kerk niet betrokken is bij de strijd om de bijzondere schepping te verdedigen, verliest zij zonder meer. De scheppingswetenschap is de strijd om het bewijs aan het winnen, maar de strijd om de propaganda aan het verliezen. Beste lezer, laten wij de geschiedenis niet herhalen, nu wij op het punt van een doorbraak staan!

Laten we nu de bladzijde omslaan en praktisch aan het werk gaan. De schepping is een versterkende doctrine die de kerk vreugde en voldoening zou moeten schenken. Op de volgende pagina volgen enkele positieve, opbouwende dingen die je kunt doen met de Bijbelse scheppingsleer.

Volgende pagina


1 Voor goede antwoorden op deze en nog veel meer vragen kun je terecht op de volgende websites:

GotQuestions.org (Nederlands)

Answers in Genesis (Engels)

[Terug naar de tekst]