1.7. Wat maakt dit boek dan bijzonder?

De nieuwe en belonende benadering die we hebben genoemd is nu mogelijk om twee redenen. Enkele van de recente dramatische ontdekkingen in de biologie kunnen nu gecombineerd worden met de principes van de kansrekening om een belonend nieuw voordeel te bieden aan de ‘zoekende’ wat betreft dit onderwerp. In deze studie zullen we slechts een inleiding geven tot deze combinatie. Samen zullen we deze toepassen op een aantal interessante onderwerpen. Dit idee kan vervolgens door jou zelf zelfstandig op ontelbare manieren worden gebruikt om de dingen om je heen te overpeinzen. Slechts bedoeld om deze twee bestaande ingrediënten uitdrukkelijker samen te voegen, introduceert dit boek een praktische kortere weg naar zekerheid over evolutie.

Het kan niet ontkend worden dat in een groot aantal bekende wetenschappelijke werken, inclusief tekstboeken, de evolutiefilosofie met een vurige intensiteit aan de man wordt gebracht. Het is daarom dan ook niet vreemd dat er ook veel boeken geschreven worden vanuit het ontwerp- of scheppingsstandpunt, die de aandacht vestigen op de uitgestrekte verzameling wetenschappelijk bewijs dat met dát wereldbeeld overeenkomt en de evolutietheorie tegenspreekt.

De schrijver beweert niet dat hij enige bijzondere kennis bezit, maar hij deelt wel met een groot aantal mensen, met verschillende achtergronden, de opwinding en de nieuwsgierigheid die opkomen wanneer je ontdekt hoe levende organismen gemaakt zijn en hoe ze functioneren. Hopelijk zul je ontdekken dat het bewijs dat in dit boek wordt gepresenteerd volkomen redelijk is en/of accuraat is aangehaald en dat de berekeningen gecontroleerd kunnen worden.

Het domein van de wetenschap is niet voorbehouden aan mensen van bijzondere komaf. Gregor Mendel, die nagenoeg universeel wordt erkend als de grondlegger van de moderne genetica, was bijvoorbeeld een monnik en voerde zijn befaamde experimenten uit in de kleine kloostertuin toen hij een part-time leraar was. Hij had veel van zijn wetenschappelijke kennis zelfstandig opgedaan. Hoewel hij soms een "amateurwetenschapper" werd genoemd [1], zijn zijn ideeën en conclusies om die reden nooit weggecijferd (noch die van Charles Darwin, die alleen maar een graad in de theologie had!). De verdiensten van wetenschappelijk werk moeten primair afhangen van andere criteria, zoals de inhoud van het bewijs en de ideeën.

Volgende pagina


1 Eldon J. Gardner, Principles of Genetics, 4e ed. (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1972), p.3. Gardner, net als vele anderen, prijst Mendels prestaties. [Terug naar de tekst]