3. De wetenschap komt echt van de grond

Nu de filosofische fundamenten van de wetenschap waren gelegd, en de praktische voordelen duidelijk werden van het begrijpen van fenomenen die voorheen mysterieus waren geweest, werd de wetenschappelijke methode een krachtig stuk gereedschap. Niet alleen in de astronomie, maar ook in de biologie, de geologie en andere vakgebieden. Van de late 17e tot de vroege 19e eeuw werd de wetenschap gedomineerd door grote denkers en onderzoekers die, voortgestuwd door een christelijke levensbeschouwing en niet meer geknecht door Aristoteles, ons begrip vergrootten van de natuurwetten en de God van de natuur. In dat proces ontdekten zij meer wonderbaarlijke dingen in de schepping dan mensen zich ooit hadden kunnen voorstellen.

Hoewel de namen van deze grote wetenschappers velen bekend in de oren zullen klinken, zullen er weinigen zijn die op school geleerd hebben over de theologische motivaties achter hun ontdekkingen. Er zijn prachtige verhalen die verteld moeten worden! Verhalen over avonturen, tegenspoed, volharding en triomf: geweldige rolmodellen voor onze jongeren. Lees verder, geniet van deze verhalen en wees bemoedigd!

Volgende pagina