2.2. Wie ontraadselde de kanswetten?

Sinds de Renaissance heeft een groot aantal briljante denkers dit onderwerp al onderzocht. Zij wilden de belangrijke vragen niet overlaten aan giswerk of zelfs volledige onzekerheid. Een van de eersten die diep in de waarschijnlijkheidstheorie doken was Blaise Pascal, de beroemde Franse wiskundige, wetenschapper en theoloog uit de zeventiende eeuw. Het was in die tijd niet ongewoon dat iemand bedreven was in zowel de wetenschap als de theologie. Een groot aantal van de vroege wetenschappelijke ontdekkingen werd gedaan door geestelijken of andere godvrezende gelovigen.

Er vindt vandaag de dag een zekere opleving van deze trend plaats, in het geval van mannen als Claude Tresmontant. Dr. Tresmontant is nu een jonge veertiger en geeft colleges wetenschapsfilosofie aan de Sorbonne in Parijs. Hij heeft ook hooggewaardeerde theologische publicaties geschreven, zoals zijn Christian Metaphysics ("De christelijke metafysica", 1965). [1] In diezelfde periode was dr. James Whitcomb Jr. professor in Oudtestamentische Studies aan Grace Theological Seminary. Samen met dr. Henry Morris verrichtte hij diepgaand geologisch onderzoek, wat uitmondde in hun befaamde boek The Genesis Flood ("De Genesisvloed"), [2], een prototype van wetenschappelijke grondigheid. Er zijn legio van dergelijke voorbeelden.

Het valt te betwijfelen of de moderne wetenschap ook maar in de buurt zou zijn gekomen van de huidige kennis en prestaties zonder de toegewijde christelijke geleerden uit de voorbije eeuwen, mannen die zich verwonderden over de wijsheid van de Schepper terwijl zij door microscopen en telescopen tuurden, net zoals sommige wetenschappers tegenwoordig doen met veel complexer en ingewikkelder instrumenten.

Na Pascal werd het vakgebied van de kansrekening verder ontwikkeld door Jakob Bernoulli, een Zwitsers wiskundige. Hij kan gezien worden als de grondlegger van de waarschijnlijkheidstheorie als een tak van de wiskunde. [3] Hij beschouwde het als "de kunst van de speculatie." [4] De resulterende principes werden in de praktijk gebracht. Levensverzekeringspremies, bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op de waarschijnlijkheidstheorie uit vroeger tijden.

Volgende pagina


1 Claude Tresmontant, Christian Metaphysics (New York: Sheed en Ward, 1965). [Terug naar de tekst]

2 John C. Whitcomb Jr. en Henry M. Morris, The Genesis Flood (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1960). [Terug naar de tekst]

3 Encyclopaedia Britannica (1967), zie "probability." [Terug naar de tekst]

4 Huff, How to Take a Chance, p. 57. [Terug naar de tekst]