2.5. Zijn de kanswetten intuïtief?

"Toeval is een karakteristieke eigenschap van het heelal," zei Adler. [1] We zijn beter toegerust om goede beslissingen te nemen in het leven als we dit onderwerp tot op zekere hoogte begrijpen.

De principes van de waarschijnlijkheid zijn in veel opzichten precies wat iemand in een gegeven situatie zou verwachten. Wanneer iemand een munt opgooit, voelt hij aan dat hij logischerwijs een kans van vijftig procent heeft om kop te gooien. Hier weer een citaat uit Pathways to Probability:

"We zijn geneigd om het eens te zijn met P.S. Laplace die zei: ’We zien… dat de waarschijnlijkheidstheorie in werkelijkheid niets anders is dan gezond verstand dat tot een berekening is gereduceerd; de theorie laat ons met precisie bepalen wat redelijke denkers instinctmatig al aanvoelen, vaak zonder het te kunnen uitleggen.’" [2]

We zullen hier kort vermelden dat er vele studies zijn uitgevoerd aangaande de betekenis van de principes van de waarschijnlijkheidstheorie. Deze studies hebben hun invloed gehad op wetenschap, filosofie en de algemene kennis over de aard der dingen. C.S. Lewis schreef ooit een interessant hoofdstuk over waarschijnlijkheid waarin hij zei: "Volgens Hume berust de waarschijnlijkheid op datgene wat we de meerderheidsstem van onze eerdere ervaringen zouden kunnen noemen." In een uitgebreide bestudering van de diepere betekenis van het onderwerp stelde Lewis, één van de grootste denkers van deze eeuw, het volgende:

"Het hele idee van waarschijnlijkheid (zoals Hume het stelt) is afhankelijk van het principe dat de natuur uniform is… En hoe weten we van de uniformiteit van de natuur? We hoeven maar even na te denken om in te zien dat we deze niet uit ervaring kennen… Uniformiteit kan daarom niet op basis van ervaring bewezen worden, omdat uniformiteit aangenomen moet worden voordat de ervaring ook maar iets kan bewijzen." [3]

Voor onze studie in dit boek is er echter geen reden om dieper in dit aspect van de waarschijnlijkheidstheorie te duiken. We zullen kijken naar de wereld van de natuur zoals evolutionisten deze zien. De wetten van de kansrekening zullen op die aangenomen wereld worden toegepast om te zien of de dingen - logisch gezien - op basis van die theorie kunnen zijn geworden wat ze nu zijn. We zullen daarbij voortbouwen op hun eigen aanname dat de uniformiteit van de natuur een gegeven is, met in het achterhoofd de wetenschap dat het een aanname is.

Volgende pagina


1 Irving Adler, Probability and Statistics for Everyman (New York: John Day Co., 1963), p. 11. [Terug naar de tekst]

2 King en Read, Pathways to Probability, p. 130. [Terug naar de tekst]

3 C. S. Lewis, Miracles, A Preliminary Study (New York: Macmillan, 1947), pp. 104, 105. Als je geïnteresseerd bent in de filosofische betekenis, dan kunnen we Lewis’ studie "Over waarschijnlijkheid" in dit scherpzinnige boekje ten zeerste aanraden. Lewis was een professor aan Oxford University en een populair schrijver. [Terug naar de tekst]