1.5. Zijn evolutie en wetenschap synoniem?

Tekstboeken, literatuur en de stilzwijgende acceptatie door de overgrote meerderheid geven de indruk dat de evolutieleer en wetenschap één en hetzelfde ding zijn.

Misschien vind jij, zoals de meeste mensen, het niet mogelijk of niet gemakkelijk om alle wetenschappelijke vakgebieden uitgebreid te bestuderen om voor jezelf te bepalen wat waar is. Als continu wordt gezegd dat de wetenschap de evolutieleer als een feit accepteert, dan mag je je natuurlijk afvragen: "Wie ben ik om de wetenschap in twijfel te trekken?"

Veel mensen die graag in God of de Bijbel zouden willen geloven bevinden zich in de positie van Dr. James Orr, een bekend theoloog aan het eind van de 19e eeuw. Hij leek ervan overtuigd te zijn "dat de wetenschappers evolutie als waarheid hadden bewezen en dat hij het daar maar zo goed als mogelijk mee moest doen." [1]

Een aantal gelovige auteurs lijkt zich in dezelfde positie te bevinden – zij proberen eerlijk (soms zelfs wanhopig) om de Bijbelse lessen binnen de laatste evolutionistische aannames te doen passen. Veel materialisten bespotten dit als een onmogelijke taak. Het blijkt immers meer een geval te zijn van "evolutie óf de Bijbel" in plaats van "evolutie én de Bijbel".

En toch hebben veel godsdienstige leiders de onbenijdenswaardige taak op zich genomen om een compromis uit te werken, simpelweg omdat er geen alternatief leek te zijn. Niet bereid om alle banden met hun godsdienst overboord te werpen, vinden zij tijdelijk onderdak in "theïstische evolutie" of andere soorten evolutie die God toestaan als onderdeel van dat proces. Hoewel dit op het eerste gezicht het voordeel lijkt te hebben dat iemand in beide kampen geaccepteerd kan worden, toont een nader onderzoek dat het hem feitelijk berooft van het burgerschap aan beide zijden.

Sommige in andere opzichten grote christelijke denkers hebben deze compromis ten opzichte van de evolutieleer omarmd, omdat zij geloven dat wetenschappers daadwerkelijk de evolutieleer hebben bewezen en dat men natuurlijk niet de feiten kan tegenspreken. Gelukkig leven we in een tijd waarin recentelijk meer bekend is geworden. Nieuwe ontdekkingen in de biologie hebben duidelijk gemaakt dat er geen enkele reden was om de traditionele uitlegging van de Schriftteksten uit verband te rukken.

Hierbij kan opgemerkt worden dat het moeilijk zou zijn om vertrouwen te blijven hebben in enig deel van de Bijbel als hij het mis zou hebben wat betreft de oorsprong van alle dingen. De Bijbel zou dan op zijn best slechts een menselijk boek zijn, misschien wel met wat goede inhoud, maar hij zou niet overeind kunnen blijven staan als de gezaghebbende openbaring van God. Later zullen we verwijzen naar een uitstekende studie die theïstische evolutie onder de loep neemt. Maar laten we eerst verder gaan met de "of-of" aanname: óf het Bijbelse verslag over de schepping is waar, óf de evolutieleer is waar.

"Is het gepast," zou iemand kunnen vragen, "om het Bijbelse scheppingsverslag te vergelijken met een wetenschappelijke theorie als de evolutieleer?" Niet alle wetenschappers zijn het eens wat betreft de wetenschappelijke "geloofsbrieven" van de evolutieleer. R. Clyde McCone, professor in de antropologie aan de California State University in Long Beach, schreef bijvoorbeeld in 1973:

"Er is geen data beschikbaar voor de evolutietheorie. Voorstanders gebruiken het idee van evolutie om gegevens te genereren of te scheppen door de synchronische data van de wetenschap te kapen, in een poging om diezelfde synchronische orde te gebruiken als verklaring voor het ontstaan ervan."

Dr. McCone bewees vervolgens op een logische manier de waarheid van zijn constatering, en concludeerde als volgt:

"De wetenschappelijke bestudering van de bestaande scheppingsorde moet noodzakelijkerwijs losgekoppeld worden van de vraag hoe die orde tot stand is gekomen. In een poging om deze noodzakelijke scheiding te negeren volgen evolutionisten een irrationele benadering van de data die produkten van hun eigen speculatie zijn en die resulteren in een systeem van normen en waarden in plaats van een wetenschappelijke theorie." [2]

Zou toeval in staat kunnen zijn om leven op aarde door natuurlijke processen tot stand te brengen, of is het leven overduidelijk ontworpen? En als het ontworpen is, betekent dat dan dat de individuele mens (zowel wetenschapper als leek) zekere verplichtingen heeft ten opzichte van de Ontwerper?

Volgende pagina


1 Bolton Davidheiser, Evolution and Christian Faith (Nutley, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1969), p. 38. [Terug naar de tekst]

2 R. Clyde McCone, "Three Levels of Anthropological Objection to Evolution," Creation Research Society Quarterly, Vol. 9 (Maart 1973), p. 209. [Terug naar de tekst]